Architect ontwerpt bazaar voor Nolenslaan

09-08-2015 Nieuws Redactie

Ontwerp: Marc Roos

SCHIEDAM - Vergroot de aantrekkelijkheid van de Mgr. Nolenslaan door gebruik te maken van cultuurverschillen. Dat stelt architect Marc Roos; hij onderstreept die stelling door een ontwerp te maken voor een nieuwe bazaar in de winkelstraat van Nieuwland.

Promoot de vele culturen die in Schiedam, en in Nieuwland in het bijzonder, aanwezig zijn, door deze in beeld te brengen. In hun onderlinge relatie vallen dan ook de verschillen op, zo stelt Roos. Een manier om ze tot uitdrukking te brengen is in het fysieke straatbeeld. “Richt de openbare ruimte zodanig in dat zij de landen van herkomst vertegenwoordigt”, aldus de architect, die onder meer lesgeeft op de Hogeschool Rotterdam.

Roos komt tot zijn inbreng omdat hij met lede ogen aanziet hoe 'naoorlogse wijken worden gezien als kwalitatief slecht, onveilig en onaantrekkelijk'. “Terwijl deze wijken destijds zijn ontworpen vanuit een bepaalde filosofie en toen als zeer modern te boek stonden.” De woningen waren ook zeer populair, gezien de velen die vanuit Schiedam-Zuid of - Oost en het centrum verhuisden naar Nieuwland.

Dat imago is enorm veranderd, en niet ten goede. De herstructurering van woonwijken is een grote opgave van dit moment. “Maar die herstructurering gaat gepaard met grootschalige sloop en nieuwbouw, waardoor het risico bestaat dat de wederopbouwwijken verdwijnen.” Dat zou Roos zeer betreuren.

De architect, zeer begaan met duurzaam bouwen, staat daarom de 'Belvedere-aanpak' voor. “Dat heeft als uitgangspunt dat het bestaande interessante oplossingen kan bieden. Fysieke waarden (monumentale objecten, stedenbouwkundige structuren) en niet-fysieke waarden (verhalen, gebeurtenissen, ontwerpfilosofiëen) zijn in die visie een inspiratiebron bij vernieuwingsopgaven.”

Zo'n aanpak komt echter niet van de grond zonder wijzigingen in het beleid. “Gemeenten zullen wat soepeler om moeten gaan met hun bouwregels en bestemmingsplannen.” Dat zal ook nodig zijn bij het ontwerp van Roos voor de Nolenslaan. De architect wil langs de winkelplint een bazaar plaatsen. “Deze krijgt dan de functie zoals wij die in de zuidelijke landen ook kunnen aantreffen. De lokale ondernemers kunnen dan, binnen de begrenzing van deze bazaar, direct vanuit hun winkel uitheemse waren uitstallen en vermarkten.” Binnen deze nieuwe openbare ruimte moet dan in de ogen van Roos ook ruimte zijn voor stalletjes, terrasjes en groen. “Deze bazaar zou de aantrekkelijkheid voor de buurt vergroten voor zowel de bewoners als zijn bezoekers.”

In deze opzet is gekozen voor breedkapkassen vanwege hun transparantie, grote overspanning en volume, zo licht Roos zijn ontwerp toe.Gerelateerd