Archieven Schiedam en Delft werken samen

09-10-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De archieven van Schiedam en Delft gaan samenwerken. Daartoe tekenden burgemeester Cor Lamers van Schiedam en wethouder Ferrie Förster namens de gemeente Delft donderdag in het oude stadhuis van Schiedam een intentieovereenkomst.

De samenwerking richt zich onder meer op digitalisering. Kennis en ervaringen op dit vlak zullen worden uitgewisseld tussen het Archief Delft en het Gemeentearchief Schiedam. Ook op de thema's Open Data en actieve openbaarheid pakken de twee archieven de toekomst samen op. De archiefdiensten gaan er van uit samen minder kwetsbaar te zijn, en tegelijkertijd beter hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Schiedam en Delft kozen voor onderlinge samenwerking ook omdat ze werken met soortgelijke systemen.

Het publiek zal in eerste instantie niet veel merken van de samenwerking; de archiefstukken blijven waar ze zijn, de studiezalen blijven open en de instanties blijven zo goed mogelijk de historische identiteit van eigen de vestigingsplaats uitdragen.

Maar achter de schermen zal samenwerking worden gezocht en uitgebreid. Zo worden al tips uitgewisseld wat betreft restauratiewerkzaamheden. Het Archief Delft zal binnenkort nieuwe huisvesting en depots bouwen in de Harnaschpolder in Den Hoorn, waar de bewaaromstandigheden en de systemen optimaal zullen zijn. Tijdelijk liggen Delfse archieven opgeslagen in de archiefbewaarplaats in Schiedam. Mochten er nieuwe systemen of aankopen nodig zijn, dan kunnen de archieven samenwerken.

Archieven hebben een brede taak in het vooruitzicht. Steeds meer documenten worden ‘digitaal geboren’ en worden ook digitaal verwerkt en opgeslagen. Om deze informatiestromen in goede banen te leiden zijn archivarissen, die gewend zijn om wanorde in een overzichtelijk geheel om te zetten, de aangewezen personen. Bij het Gemeentearchief Schiedam gebeurt dat onder meer door het aantrekken van personeel met ervaring met digitale informatievoorziening.


Gerelateerd