Alle scholen kiezen voor 't zelfde rooster

05-05-2020 Nieuws Kor Kegel

Kinderopvang kan er zo goed op inspelen, zegt burgemeester Lamers

SCHIEDAM – De schoolbesturen in Schiedam hebben met elkaar afgesproken dat zij alle hetzelfde rooster hanteren, als aanstaande maandag de coronamaatregelen worden versoepeld.  

Het uniforme rooster gaat uit van lesdagen op maandag en dinsdag en op donderdag en vrijdag. Op de woensdagen is er dan ruimte om thuisonderwijs vorm te geven. Omdat alle scholen dit rooster gaan hanteren, kan de kinder- en buitenschoolse opvang het aanbod hier goed op afstemmen. Dat schrijft burgemeester Cor Lamers in zijn wekelijkse update over de coronacrisis aan de Schedamse gemeenteraad.  

Het speciaal basisonderwijs en het opvangproject Wereldschool (met kinderen die korter dan één jaar Nederlands onderwijs hebben ontvangen) gaan vanaf maandag volledig open.  Er is volgens Lamers goed overleg gevoerd tussen onderwijs, opvang en gemeente over de noodopvang in de meivakantie. Deze wordt verzorgd door de kinderopvang. Kwetsbare kinderen kunnen ook tijdens de vakantie worden opgevangen.

De scholen bereiden zich voor op de gedeeltelijke opening na de meivakantie. “Ook hierover is goede afstemming geweest tussen de betrokken partijen. Na de vakantie zal ook de buitenschoolse opvang weer open gaan. Het bovenschools project Inzicht zal ook, in aangepaste vorm, na de meivakantie van het voortgezet onderwijs weer starten”, schrijft de burgemeester. 
(Inzicht is een project voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die het om verschillende redenen niet redden in het reguliere onderwijs.}  

De gemeente en de scholen hebben goed overleg om de versoepeling van de coronamaatregelen binnen en buiten de school goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld qua looproutes. Zo kan het zijn dat er een extra uitgang wordt gecreëerd in schoolgebouwen om te zorgen dat men een vaste route kan lopen. Er worden borden en soms belijning geplaatst om hier op te wijzen.  

Analoog aan het open gaan van de scholen voor jeugdigen tot 12 jaar gaan ook de verschillende vormen van dagbehandeling voor jeugdigen deels of soms helemaal weer open. “Hierdoor wordt zicht op de jeugd weer makkelijker en kunnen kinderen weer hun dagprogramma’s gaan opbouwen”, zegt Lamers. 
Medewerkers uit het (speciaal) basisonderwijs, (medisch) kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in contact komen met groepen kinderen, kunnen getest worden als zij klachten hebben die passen bij de coronasymptomen. Dat is vergelijkbaar met het testen van medewerkers in de zorg. Het gaat daarnaast ook om personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het (speciaal) basisonderwijs/kinderopvang en jeugdtrainers die beroepsmatig in contact komen met groepen kinderen.