Alle ambtenaren krijgen netto 150 euro vanwege thuiswerken

26-11-2020 Nieuws Redactie

Burgemeester Lamers: tegemoetkoming


SCHIEDAM – Alle ambtenaren van de gemeente Schiedam ontvangen een eenmalige uitkering van 150 euro netto ter compensatie van het thuiswerken tijdens de Coronacrisis. 

Eerder deze maand besliste het college van burgemeester en wethouders dat de buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in Schiedam een bijzondere, eenmalige beloning moesten krijgen. Het ging hier om een bedrag van 300 euro netto. Het handhaven van de Coronamaatregelen is een belangrijke taak, vond het college. “Helaas kunnen de boa's niet altijd op begrip rekenen. Soms krijgen zij zelfs te maken met agressie of geweld. Dat vraagt elke dag opnieuw veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen.” 

Daarom vond het college een blijk van waardering passend. “Ik ben trots op de voortdurende grote inzet van onze handhavers. Vaak doen de boa’s hun werk onder grote druk. Zij leveren voor onze stad een grote bijdrage in de strijd tegen het virus."  

Het nu genomen besluit heeft er onder meer mee te maken dat thuis werkende ambtenaren meer energiekosten maken en ook in de avonduren bezig zijn, dus onregelmatiger werken.Gerelateerd