Afvalcoach wordt een baan

14-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Het inzamelen van grofvuil valt voorbijgangers op

SCHIEDAM – De afvalcoach was tot nu toe een functie op basis van vrijwilligheid. De afvalcoach in Schiedam-Oost probeerde met wijkbewoners in contact te komen en belangstelling te wekken voor het anders aanbieden van huisvuil en grofvuil. Burgemeester en wethouders zijn dermate tevreden over de afvalcoach, dat de functie wordt geprofessionaliseerd. Dat gebeurt in samenwerking met de Buurtwerkplaats in Oost.

Daarnaast gaat de afvalcoach met behulp van de buurtbakfiets een aantal grondstoffen gescheiden inzamelen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verf en elektrische apparaten. 

De mobiele inzameling van grofvuil zijn mede door de aanwezigheid van de afvalcoach ‘gezellig en informatief’, zegt het college van B & W. Het inzamelvoertuig en de aanwezigheid van de afvalcoach trekken de belangstelling van voorbijgangers, met name bij de inzamelpunten Marconiweg en Van ’t Hoffplein, want dat zijn drukke looproutes. 

Het lukt de afvalcoach regelmatig om met passanten in gesprek te raken over vervuiling, aanbiedregels en afvalscheiding.