Advies voor onderzoek milieueffecten luchthavenbesluit

24-04-2023 Nieuws Advertorial


SCHIEDAM - De Rotterdamse luchthaven is in voorbereiding voor een aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit in verband met gewijzigde wet- en regelgeving.

De luchthaven doorliep een participatietraject, waarbij geluidshinder een belangrijk thema was. Op basis van deze uitkomst heeft de luchthaven eind vorig jaar een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ingediend bij het ministerie van I&W. Hierin is beschreven wat de luchthaven in het milieueffectrapport (MER) wil gaan onderzoeken. Dit document heeft begin dit jaar ter inzage gelegen en vandaag heeft de commissie milieueffectrapportage hierover een advies gepubliceerd richting het ministerie.

Het Rotterdamse vliegveld heeft kennis genomen van het advies van de commissie aan het ministerie van I&W op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het ministerie zal binnenkort aangeven welke milieueffecten in kaart gebracht moeten worden door de luchthaven. Het vliegveld zal de aanbevelingen van het ministerie meenemen bij het opstellen van de milieueffectrapportage.