Abri's op Hoekse Lijn beter beschermd tegen regen

28-05-2020 Nieuws Kor Kegel

Arjan van Gils is als wethouder in Rotterdam eerstverantwoordelijk voor de Hoekse Lijn

SCHIEDAM – In overleg met architect Marc Verheijen hebben de RET en de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils een oplossing bedacht voor het inregenen van de abri’s van de Hoekse Lijn. De maatregel wordt bij een aantal abri’s aan de achterkant uitgeprobeerd. Als blijkt dat dat afdoende is en de passagiers hier droog kunnen wachten op de volgende metro, dan wordt het bij alle abri’s uitgevoerd.  

De vormgeving van de abri’s blijft in tact. Verheijen had in de folie van de abri’s een golfreliëf bedacht om de bestemming van de Hoekse Lijn te accentueren: het Noordzeestrand. Zo is op elk metrostation te zien dat de Hoekse Lijn eindigt aan zee. 
Verheijen maakte van de Hoekse Lijn een herkenbare eenheid in de Rotterdamse metronet. Op elk station is een andere kleur gebruikt, maar alle kleuren passen in het spectrum van avondrood: oplopend van geel aan stadszijde (Schiedam-Centrum) tot rood aan zeezijde.  

De verlenging van de Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland gaat komend najaar van start. Ondanks de coronacrisis hebben geïnteresseerde aannemers navraag kunnen doen over het eisenpakket. Wethouder Van Gils heeft een Nota van Inlichtingen laten opstellen en na de zomer kan de aanleg gegund worden aan de aannemer die als beste uit de bus komt. 
Of de verlenging in september of later van start gaat, hangt enigszins af van de planning van Bombardier die nog software moet leveren voor de Metro aan Zee. Dat kan deels digitaal ,aar mogelijk moet Bombardier deskundigen uit Spanje of Italië laten overvliegen om op locatie te kijken. Dat was tot voor kort niet mogelijk vanwege de lockdown in die landen.  

Bewoners en ondernemers langs het tracé tussen station Hoek van Holland-Haven en het toekomstige metrostation Strand op het Zeeplein zijn digitaal over de voortgang geïnformeerd. Vanwege de coronamaatregelen konden geen inspraakbijeenkomsten plaatsvinden. Gezien de reacties op de informatiemails voorzien de mails in een behoefte, aldus Van Gils.  

Het bouwrijp maken van het tracé is zowat afgerond en dat was ook de bedoeling, zodat er tijdens het badseizoen geen belemmerende werkzaamheden plaatsvinden. Het nieuwe metrostation Strand wordt in het voorjaar van 2022 geopend, is althans de planning. Zekerheid durf je met de Hoekse Lijn niet meer te geven, na alle eerdere vertragingen.