Aanleg WarmtelinQ: boringen en ontgravingen

14-04-2023 Nieuws Redactie

Er wordt volop gewerkt; foto: WarmtelinQ/Winand Stut


VLAARDINGEN - In april start op meerdere nieuwe locaties in Vlaardingen de aanleg van WarmtelinQ: een ondergronds warmtetransportnet. De werkzaamheden vinden onder meer plaats aan de Zwanensingel, het verlengde van de Schiedamse Laan van Bol'Es. De oversteekplaatsen tussen Schiedam en Vlaardingen worden afgesloten.

WarmtelinQ maakt het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven voor duurzame verwarming van woningen en bedrijven in Zuid-Holland mogelijk. Achter woonwijk Holy worden de warmteleidingen via een ondergrondse boring aangebracht, ook in de Zwanensingel vindt een boring plaats. Op beide locaties worden de leidingen daarnaast deels in een open ontgraving aangelegd.

Het aanleggen van de warmtetransportleidingen gebeurt deels in een open ontgraving: de aannemer graaft een sleuf vanaf Sportcentrum Vlaardingen tot voorbij snackbar ’t Zwaantje en legt hier de leidingen in. Om de werkzaamheden uit te voeren, wordt een deel van de Zwanensingel volledig afgesloten voor verkeer, er is een omleiding via de Reigerlaan. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en duren circa zes weken.

Parallel aan de Cricketweg en onder het park Hoevenronde worden de warmtetransportleidingen (aanvoer- en retourleiding) aangebracht met behulp van een gestuurde boring. De leiding wordt vanaf het bouwterrein ondergronds aangebracht, waardoor niet over de hele lengte graafwerkzaamheden nodig zijn. Het bouwterrein is inmiddels ingericht. De booropstelling is opgesteld. Er vinden twee boringen plaats vanaf het bouwterrein aan de Cricketweg. Naar verwachting zijn beide boringen eind mei gereed. Daarna vinden nog verschillende afrondende werkzaamheden plaats. Daarnaast legt de aannemer de transportleidingen in een open ontgraving aan tussen de Europaboulevard en de Zwanensingel, in het park Achterlangs. De werkzaamheden worden in principe overdag uitgevoerd en kunnen geluidhinder met zich meebrengen.

De oversteekplaatsen tussen Vlaardingen en Schiedam – Handbalpad/Cricketweg en het dakpark van de A4, bij Sportpark Willem-Alexander – wordenafgesloten; fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Europaboulevard, de Zwanensingel/Laan van Bol’Es en de Vroonweerseweg/Woudweg;
Gemotoriseerd verkeer volgt de bestaande routes.