11 miljoen euro voor aanpak Staatsliedenbuurt

15-07-2021 Nieuws Redactie

Schiedam Nieuwland en Oost vormen samen een van de door het Ministerie van BZK aangewezen 16 kwetsbare gebieden in Nederland


SCHIEDAM - De aanpak van de Staatsliedenbuurt in Nieuwland komt weer een stapje dichterbij.

De gemeente Schiedam heeft eerder dit jaar een bijdrage uit het Volkshuisvestingfonds aangevraagd voor het aanpakken van de Staatsliedenbuurt. Die aanvraagronde werd de aanvraag afgewezen. Een nieuwe aanvraag heeft wel succes gehad. Nu kwam dan het verlossende antwoord op de vraag of er wel of geen bijdrage toegekend zou worden aan de gemeente. Donderdag kwam het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met het bericht dat de aanvraag is toegewezen. Er komt een bedrag van 11 miljoen euro vanuit het Rijk. Dankzij deze investering kunnen de voorbereidingen voor het verbeteren van de Staatsliedenbuurt nu van start gaan.

Een deel van het geld gaat naar 89 particuliere woningeigenaren, voor ondersteuning bij het verduurzamen van hun huizen. Een ander bedrag gaat naar 228 sociale huurwoningen. Die worden vervangen door zo'n 650 duurzame woningen. Het aantal sociale huurwoningen in de wijk blijft wel gelijk - deze blijven in handen van Woonplus.

Wethouder Antoinette Laan: “Vanaf het moment dat ik in april als wethouder in Schiedam aan de slag ging, was mij duidelijk dat de aanpak van de Staatsliedenbuurt de hoogste prioriteit heeft. Ik ben enorm blij dat we met dit geld nu ook echt aan de slag kunnen.”

Schiedam Nieuwland en Oost vormen samen een van de door het Ministerie van BZK aangewezen 16 kwetsbare gebieden in Nederland, waar een stedelijke vernieuwingsaanpak nodig is. De Staatsliedenbuurt in Nieuwland scoort op een aantal terreinen het slechtst van Schiedam, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. Veel woningen hebben achterstallig onderhoud en er is een eenzijdig woningaanbod. De woningen hebben er lage energielabels en er is veel schimmelproblematiek. Voor Schiedam Nieuwland en Oost werken gemeente, Rijk en Woonplus samen. Zo ook in de plannen voor de Staatsliedenbuurt. Burgemeester Cor Lamers heeft zich samen met 14 andere burgemeesters sterk gemaakt om steun te krijgen voor de kwetsbaarste gebieden van Nederland. Zij deden bij de kabinetsformatie een dringende oproep om extra geld beschikbaar te stellen voor de gebieden die dat heel hard nodig hebben. Met succes, gezien de toewijzing van de 11 miljoen euro. Landelijk heeft het Rijk in totaal 450 miljoen euro beschikbaar gesteld.Gerelateerd