's-Graveland en Spaanse Polder nu ook veiligheidsrisicogebieden

03-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Burgemeester Lamers neemt het advies van de politie over. Foto: Jan van der Ploeg

SCHIEDAM – Ondanks de intensivering van het politieoptreden in de Spaanse Polder en bedrijventerrein ’s-Graveland worden deze gebieden toegevoegd aan de lijst veiligheidsrisicogebieden in Schiedam. Dat heeft burgemeester Cor Lamers besloten na advies van de Rotterdamse en Schiedamse politie. 
Ondanks de intensivering van de politie-inzet… misschien is het beter om te zeggen dat het dankzij het verscherpte toezicht is. Want daardoor heeft de politie gemerkt dat zich in ’s-Graveland en de Spaanse Polder een ongewoon aantal wapens bevindt. Het aantal gewapende geweldsdelicten daalde, maar de delicten hebben een ‘zeer zware impact op de slachtoffers en op het veiligheidsgevoel in Schiedam’, zegt burgemeester Lamers.  

Lamers heeft daarnaast de aanwijzing van andere risicogebieden in Schiedam verlengd. Het gaat hier om Schiedam-Centrum, de wijken Nieuwland en Oost en delen van Schiedam-West en Groenoord. Het Openbaar Ministerie is volgens de burgemeester akkoord met de verlenging van de aanwijzing als risicogebieden en dat heeft te maken met de ernst van de geweldsincidenten met (vuur)wapens en een aantal schietincidenten in het laatste half jaar. De officier van justitie beschikt door de aanwijzing over de mogelijkheid om op gezette tijden preventief fouilleren te doen uitvoeren.  

Lamers schrijft de gemeenteraad: “Gedurende de periode april tot en met september 2019 werd het instrument preventief fouilleren dertien maal in de vorm van een actie ingezet. Daarnaast werd het instrument regelmatig ingezet vanuit de surveillancedienst. In totaal werden tijdens deze acties 415 personen gefouilleerd, 110 voertuigen en drie horecagelegenheden gecontroleerd. In deze periode zijn er tien wapens (acht steekwapens, een ploertendoder en een taser) in beslag genomen. Daarnaast werden er diverse personen aangehouden inzake de Opiumwet.”

Lamers concludeert: “Er worden dus nog steeds wapens in Schiedam aangetroffen. In vergelijking met de vorige rapportage is te zien dat in verhouding iets meer personen zijn onderworpen aan een fouillering. In de hoeveelheid aangetroffen wapens is te zien dat er een lichte daling is ten opzichte van de vorige periode. De bestaande veiligheidsrisicogebieden zijn helaas koploper als het gaat om (gewapende) geweldsdelicten; hiervan vindt twee derde plaats in de veiligheidsrisicogebieden. Daarnaast kan in deze wijken de sfeer snel omslaan in maatschappelijke onrust.“

“Door het integrale samenwerkingsverband in de Spaanse Polder en ’s-Graveland zijn de afgelopen jaren veel misstanden en criminele activiteiten aan het licht gekomen, waarbij vooral duidelijk is geworden dat er veel drugscriminaliteit aanwezig is in het gebied. Hierbij zijn verschillende strafrechtelijke interventies gedaan naar aanleiding van grote hoeveelheden verdovende middelen. Drugshandel wordt veelal aangestuurd door criminele organisaties en gaat gepaard met andere criminele activiteiten, zoals geweld in de vorm van ‘ripdeals’ en liquidaties. In deze rapportage valt het op dat er, in vergelijking met de reeds aangewezen gebieden, relatief veel wapens zijn aangetroffen.”

Anders dan de eerdere risicogebieden gaat het hier om industriegebieden. De politie had er niet de bevoegdheid om er preventief te fouilleren. Vanaf nu dus wel. Er zijn de afgelopen jaren al maatregelen genomen, waaronder het project High Impact Delicten dat prioriteit geeft aan de aanpak van criminaliteit met een groot effect op de maatschappelijke onrust. 
Lamers: “De afgelopen jaren is het oplossingspercentage gestegen en zijn de overvallen en straatroven in de regio fors gedaald. Maar het aantal straatroven is in Schiedam nog te hoog. In het afgelopen half jaar waren er in Schiedam 28 straatroven en overvallen en werden zeven mensen betrapt op het bezit van vuurwapens en zeventien op het bezit van overige wapens.”  

De verharding van de criminaliteit heeft burgemeester Lamers mede doen besluiten om het advies van de politie over te nemen. “De aanwijzing is een zwaar middel om in te zetten. Maar gezien de geschetste problematiek, de veiligheidssituatie in deze gebieden en het advies van de politie acht ik het noodzakelijk om deze aanwijzingsbesluiten te nemen.”  

Het veiligheidsrisicogebied Centrum, Nieuwland en Oost wordt begrensd door de Nieuwe Haven, Nieuwe Damlaan, Johan de Wittsingel, Louis Raemaekersstraat, ‘s-Gravelandseweg, Noorderweg, Parallelweg, Schieveste, Hogenbanweg en Rotterdamsedijk tot aan de Nieuwe Haven. 
Het risicogebied Groenoord omvat heel Groenoord-Zuid en wordt verder begrensd door de Laan van Bol’es, Churchillweg, Mozartiaan, Vivaldilaan, Van Beethovenlaan en terug tot de Laan van Bol’es. 
In West gaat het om de begrenzing door de Vlaardingerdijk, Nieuwe Haven, Westfrankelandsestraat, Aleidastraat, Burgemeester Knappertiaan inclusief Rubensplein tot terug bij de Vlaardingerdijk.