'Oost' betaalt onderzoek Stadserf

28-06-2017 Nieuws Redactie

Onderzoek naar de transformatie van het Stadserf, zowel het plein als de gemeentelijke accommodatie inclusief het stadskantoor erachter

SCHIEDAM – Een onderzoek naar de transformatie van het Stadserfcomplex wordt betaalt uit het werkbudget Oost voor 2018. Dat blijkt uit de beantwoording van burgemeester en wethouders op vragen van Ad Hekman (CDA) en Ad Mostert (VVD). Zij hadden twee weken geleden gevraagd naar de onderbouwing van het werkbudget, zoals dat voor Schiedam-Oost in de Zomernota 2018 staat.  

Het budget bestaat uit twee delen, zegt het college van B & W. Allereerst is er de opgave ‘Van station naar binnenstad’. Daar is 150.000 euro voor uitgetrokken en dat gaat naar onderzoek naar veranderingen aan het Stadserf, zowel het plein en de plinten als het gemeentelijke complex inclusief een verhuizing van ambtenaren naar de voormalige bibliotheek en onderzoek naar een ombouw van de toren (beter bekend als het stadskantoor). Voor dit alles wordt een stedebouwkundige visie en een business-case opgesteld. Bedoeling is van het Stadserf een beter benutte verbinding te maken tussen Schiedam-Centrum (binnenstad) en Schiedam-Oost (station).  

Het tweede onderdeel vbetreft 70.000 euro voor ‘slimme’ lichtsensoren langs de Overschieseweg (Schoeboulevard), betere beveiliging van het Stationsplein en een duurzame oplossing voor de waterproblematiek in Schiedam-Oost.  

Een deel van dit budget is ook bedoeld om in samenwerking met de Buurtwerkplaats Oost en het servicepunt Particuliere Woningverbetering een project op te starten om kleine particuliere klussen aan huis door de Buurtwerkplaats te laten uitvoeren. De Buurtwerkplaats probeert hiervoor medewerkers via een leer-werktraject in te schakelen.