'Gemeente schuttert in Tuindorp'

26-12-2020 Nieuws Kor Kegel

Petra Zwang is een van de drie kritische vragenstellers

SCHIEDAM – Drie oppositiepartijen in de Schiedamse gemeenteraad vinden dat de gemeente schuttert met de planvorming voor de voormalige Sint Martinusschool in het wijkje Tuindorp. 
De PvdA, de Ouderenpartij Schiedam en Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) hebben er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 

Ze vinden het merkwaardig dat de gemeenteraad het van actieve bewoners van Tuindorp moest vernemen dat er planvorming is voor ‘het schooltje’ aan de Iepenlaan 45. De vragenstellers, Maarten Reuderink (Ouderenpartij), Petra Zwang (PvdA) en Monique Rotteveel (LOS), hoorden van een projectontwikkelaar dat er na aanbesteding al een voorselectie voor een mogelijke partij is geweest en dat er nog drie ontwikkelaars over zijn, die hun plannen vóór vrijdag 15 januari moeten inleveren. In week 6 zou dan de definitieve keuze moeten worden gemaakt.  

Maar de raadsleden van de oppositie willen wel eens weten waar die voortvarendheid vandaan komt. Op verzoek van de griffie van de gemeenteraad is het gemeentearchief op zoek naar een collegebesluit dat de acties van de afdeling vastgoed legitimeert. Het blijkt volgens de drie raadsleden dat een in 2011 afgesproken procedure niet is gevolgd en dat het college bepaald niet de vrije hand heeft als het gaat om herontwikkeling van de locatie Iepenlaan. “Geschutter”, oordeelt het drietal.  

Er is in Tuindorp commotie ontstaan onder de omwonenden van het schooltje, omdat het voornemen tot sloop of verbouwing ten behoeve van woonruimte als voldongen feit werd gepresenteerd – zonder dat er enige inspraak was geweest. De Tuindorpers zien niets in sloop en nieuwbouw, ze vrezen extra parkeerdruk, maar bovenal vinden ze het schoolgebouw goed passen in de beeldkwaliteit van de wijk. Er hebben momenteel vier kunstenaars hun atelier in de oude klaslokalen, maar hen is de wacht aangezegd.  

Reuderink, Zwang en Rotteveel willen weten of de gemeentelijke afdeling vastgoed op instigatie van het college is begonnen met het benaderen van projectontwikkelaars. Als het niet in opdracht van het college zou zijn, betreft het immers een ambtelijk initiatief en gezien wat er de bewoners is verteld zou dat dan geen democratische dekking hebben. 
Als het op instigatie van het college gebeurde, dan vragen de raadsleden waarom het college niet de toegezegde wensen- en bedenkingenprocedure uit 2011 heeft gevolgd alvorens aan planontwikkeling te doen. De raadsleden vragen wanneer het college naar de bewoners van Tuindorp toegeeft prematuur te hebben gehandeld, immers,  zonder eerst de nadrukkelijk toegezegde procedure te volgen. 

De drie raadsleden willen dat het college de uitgenodigde projectontwikkelaars laat weten dat de planvorming op zijn minst voortijdig is. 

Ze zijn overigens verbaasd dat in het Ruimtelijk Kader Iepenlaan 45 staat dat er op basis van voortschrijdend inzicht is bepaald dat er geen welstandscriteria gelden voor Tuindorp, terwijl de wijk tegelijk wordt aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol. Ze willen hier een verklaring voor van het college. 
Ze willen ook weten wat het college zelf vindt van ‘dit procedurele gehannes’. En ze vragen de mening van het college wat ‘dit procedurele geschutter’ doet het met het beeld van de gemeente Schiedam naar haar burgers toe.