'Geen verstoring van de openbare orde wordt gedoogd'

20-12-2021 Nieuws Redactie

Brandweer blust een 'vreugdevuur', foto: archief


SCHIEDAM - In Schiedam geldt met oud & nieuw een 'zero-tolerancebeleid'. Zelfs de minste verstoring van de openbare orde wordt niet toegestaan, zo liet burgemeester Cor Lamers de Schiedamse raad weten.

Geweld tegen of belemmering van hulpverleners en hulpdiensten wordt niet geaccepteerd, aldus de burgemeester. "Bij agressief gedrag of geweld tegen medewerkers en/of hulpverleners zal aangifte worden gedaan", zo kondigt hij vast aan. "Ons doel blijft het bevorderen van een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling door het tegengaan van verstoringen van de openbare orde en het voorkomen van onvelige situaties."

Een kritische succesfactor daarbij wordt volgens Lamers het 'multidisciplinair optreden'. Samenwerking dus, niet iedere dienst voor zich om eventuele onrust in de kiem te smoren. "Met het treffen van goede voorbereidingen, preventieve maatregelen en inzet van extra personeel doen we er alles aan om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen." 

Belangrijk is het vuurwerkverbod dat sowieso in Schiedam al zou gelden, nog voor het kabinet besloot tot een landelijk vuurwerkverbod. Vooralsnog lijkt het erop alsof de liefhebbers van vuurwerk hebben besloten hun kruit nu al, ruim voor de jaarwisseling, te verschieten, gezien de vele klachten over overlast door vuurwerk uit de stad. Voor het voorkomen en bestrijden van het afsteken van vuurwerk is een 'vuurwerkteam' in het leven geroepen, met medewerkers van Toezicht & Handhaving en politiemensen. Zij zullen zoveel als mogelijk gezamenlijk optrekken en optreden tegen het afsteken van vuurwerk. 

Irado zal ook een steentje bijdragen aan een ordentelijke gang van zaken door extra afval op te halen, ook op oudjaarsdag nog. Kerstbomen worden apart ingezameld. Afvalbakken worden voor de jaarwisseling afgesloten. Vanaf vandaag zijn overigens de parkeerautomaten buiten de parkeergarages al afgezet.

Andere inspanning van de gemeente voor een voorspoedig begin van het nieuwe jaar, en een dito uiteinde, zijn de werkzaamheden van jongerenwerkers die nadrukkelijk de straat op zullen gaan om jongeren te ontmoeten, de inzet van een beveiligingsbedrijf dat met name gemeentelijke panden (scholen!) in de gaten zal houden, en de inzet van een droneteam, dat samen met de brandweer zal worden ingezet. Hiermee kan met name de opslag van brandbaar spul in de gaten worden gehouden en voorkomen. Want vreugdevuren, noch vuur in tonnen zijn rond de jaarwisseling toegestaan. Potentiële lastige types, waarvan wordt vermoed dat deze zich wel eens konden gaan misdragen, krijgen een brief thuisgestuurd; een waarschuwing dat het plegen van strafbare feiten wordt afgeraden, zeker omdat deze mensen 'in beeld' zijn.Gerelateerd