'Financiële positie Schiedam wordt zorgelijker'

09-10-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De financiële positie van Schiedam is zorgelijker geworden. Dit schrijft wethouder van Financiën Duncan Ruseler namens het Schiedamse college naar aanleiding van de presentatie van de begroting 2021.

Om aan die situatie het hoofd de bieden wil B&W onder meer bezuinigen op inkopen en de Onroerende Zaabelasting verhogen. Andere mogelijkheden worden onderzocht.

De begroting is niet structureel sluitend, aldus de wethouder. "Daarnaast zien we dat door de hoeveelheid projecten ons risicoprofiel stijgt. "Dat betekent dat we een groter deel van onze spaarpot (eigen vermogen) achter de hand moeten houden voor het opvangen van risico’s."

Dat lukt momenteel nog wel. "De marge wordt wel steeds kleiner. Waar we in de primaire begroting 2020 nog een vrij besteedbaar deel hadden van de algemene reserve van rond de € 10 miljoen, bedraagt dit nu (door Corona-effecten) ongeveer de helft." Ook constateert de wethouder dat 'de wendbaarheid' van de begroting aan het afnemen is. Daardoor wordt het ook steeds moeilijker besparingen te vinden indien dat nodig is. De Schiedamse afhankelijkheid van bijdragen van het rijk groeit.

"De komende periode blijft het belangrijk te blijven sturen op de sluitend hebben van de begroting en de ontwikkeling van de financiële kengetallen", aldus de wethouder. Overigens zitten veel gemeenten in het land in hetzelfde schuitje, zo weet Ruseler.

Behalve de kosten van de bestrijding van Corona bezorgen de oplopende kosten in het 'sociaal domein' hem hoofdbrekers. Vooral in de jeugdzorg lopen de kosten veel harder op dan de inkomsten die er tegenover staan. Het college zint op tegenmaatregelen. "In het voorjaar, bij de Zomernota 2021, rapporteren we de gemeenteraad hierover", aldus B&W.

Een andere stap die hij al in de praktijk bracht en waartoe hij ook collega's in andere gemeenten oproept, is bij de landelijke overheid duidelijk maken dat het in de gemeenten financieel niet goed gaat. "We blijven dit benadrukken - er is meer nodig om gemeenten te compenseren voor alle kosten van taken die naar gemeenten kwamen.”

De commissie van de gemeenteraad bespreekt de begroting van volgend jaar op woensdag 4 november; de gemeenteraad zelf behandelt de begroting op dinsdag 10 en donderdag 12 november.


Gerelateerd