'Energiebesparing is succesvol'

27-01-2022 Nieuws Redactie

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente 7.165 energiebesparende boxen uitgedeeld; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - De extra inzet van het Servicepunt Woningverbetering op energie besparen heeft resultaat, zegt de gemeente. In 2020 en 2021 heeft het Servicepunt Woningverbetering huiseigenaren extra kunnen helpen met het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis.

Hierbij kun je denken aan het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het gebruiken van ledlampen, maar ook aan het laten doen van een warmtescan of het krijgen van een besparingsadvies. Dit kon het servicepunt doen door geld dat het van het Rijk heeft gekregen in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Het Servicepunt Woningverbetering is onderdeel van de gemeente en helpt woningeigenaren met het verbeteren van de woning.

Door de RRE regeling heeft de gemeente de afgelopen twee jaar meerdere zaken bereikt. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente 7.165 energiebesparende boxen uitgedeeld. Dit zijn boxen ter waarde van negentig euro met meerdere energiebesparende artikelen zoals een brievenbusborstel en/of waterbesparende douchekop. Verder is bij meer dan drieduizend huishoudens een warmtescan gedaan. Op de Warmetruiendag afgelopen jaar is er een digitale Energieles georganiseerd. In totaal werd ruim achthonderd kinderen uit groep zes en zeven van verschillende basisscholen iets bijgebracht brengen over energiebesparing.

1.565 woningen in VvE’s kregen advies over energiebesparing via het collectieve warmtesysteem. De adviseurs van het servicepunt hebben ondanks de Corona-maatregelen 189 huisbezoeken gedaan waarbij ze advies gaven over het verduurzamen van de woning. Om huiseigenaren op weg te helpen en te informeren heeft de gemeente tweemaal een inkoopactie met een digitale informatieavond georganiseerd voor isolatie en isolerend glas. Er is een Duurzaam Doeboek gemaakt vol met inspirerende voorbeelden en praktische tips om comfortabeler, veiliger en duurzamer te wonen. 

Het Servicepunt Woningverbetering is het loket in de stad waar huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE) terecht kunnen met vragen over woningverbetering, het meer duurzaam maken van de woning en de fundering van de woning. Huiseigenaren kunnen bij het servicepunt gratis en onafhankelijk advies krijgen. Voor meer informatie over deze onderwerpen en voor het maken van een afspraak voor een adviesgesprek kunt u terecht op de site van het servicepunt. Het servicepunt zet zich sinds enkele jaren meer in op het verduurzamen van woningen en heeft de functie van lokaal energieloket. Dit om onder andere invulling te geven aan onze ambitie om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen.