VVD wil consequente handhaving winkeltijden

21-06-2017 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM – VVD-gemeenteraadsleden Onno Spek en Fahid Minhas zijn in de pen geklommen omdat ze vinden dat ook religieuze (lees: islamitische) winkeliers zich aan de regelgeving moeten houden.  

Spek en Minhas hebben in verschillende media gelezen dat verruimde openingstijden van een bepaalde categorie worden gedoogd. Met schriftelijke vragen aan het college van B & W willen ze aan de weet komen of het juist is dat ook in Schiedam bepaalde winkeliers zich op basis van religieuze overtuigingen niet houden aan de openingstijdenwet.  

Hoewel de VVD-fractie van mening is dat de openingstijden van winkels in heel Schiedam uitgebreid moet worden, vinden ze het niet wenselijk dat de ene winkelier gewoon langer open blijft dan de andere die zich wel aan de regels houdt. De regels gelden voor iedereen, dus moeten de ordehandhavers hier consequent mee omgaan, vinden Spek en Minhas.  

Onno Spek zegt desgevraagd geen voorbeelden te willen geven. “Ik ga geen specifieke winkels noemen. Wij vragen het college juist of de berichtgeving in de verschillende media correct is.”


Gerelateerd