Voor de kneepjes van het vak: de business school

27-10-2016 Nieuws Redactie

Marianne Stehouwer vertelt in de business school over haar onderneming

SCHIEDAM- Leerlingen van vijftien en zestien jaar die een 'business school' volgen. Niks geen rijkeluiskinderen op een kostschool in Londen of omgeving, maar gewoon, op Schravenlant in Schiedam.

Maar liefst achttien vierdeklassers (met het vak Management & Organisatie in het pakket) schreven zich in bij Hans de Jong en Ruud de Kort, de twee docenten die de business school 'doen'. Voor het tweede jaar; vorig jaar wisten zij tien jongeren te strikken voor de school.

Want strikken is het wel: de business school wordt gegeven na schooltijd, tien 'lessen' verspreid over het jaar. En de jongeren betalen de kosten voor de lessen zelf, vijftig euro in totaal. En er is niet eens een cijfer mee te halen. Dat is met opzet zo gedaan, vertelt De Jong, om juist die jongeren aan te trekken die interesse hebben, en ambitie.

En dat is het geval met de klas van Schravenlant. Ook al hebben zij nog maar net de eerste beginselen van de economie en het boekhouden tot zich genomen in de lessen, er zit een drive in om aan de slag te gaan. 'Veel geld maken' geldt daarbij als een valide motief. De meesten hebben nog geen idee waar hun kwaliteiten liggen, maar hebben meestal al van huis uit meegekregen dat ondernemen goed en waardevol is. Juist door de business school te volgen, hopen zij een idee te krijgen wat er voor nodig is om een bedrijf te beginnen en in welke richting zij het daarbij willen zoeken. Twee van de jongens weten wel al precies hoe ze zich gaan manifesteren: met een IT-bedrijf en het ontwikkelen van games. Helder.

De nieuwe groep vierde jaars werd afgelopen dinsdag bijgepraat door twee ondernemers. Het belang van netwerken kwam daar erg duidelijk in aan bod, want je kunt geen zaken doen voordat je met een mogelijke klant in contact bent gekomen. En als je nu vast een profiel maakt op linkedin, komt dat misschien dadelijk van pas als je op zoek moet naar een stageplaats, zo concluderen ze aan de hand van de presentatie.

Andere keren oefenen zij een 'pitch' of schrijven een ondernemingsplan. Ook staan er bedrijfsbezoeken gepland, zoals vorig jaar bij Sparta. Ondertussen krijgen ze van alles mee. Zoals dat ondernemen het maken van een product kan zijn, maar ook het leveren van een dienst, zoals Hans de Jong hen uitlegt.

De tien vierdeklassers die vorig jaar de eerste lichting van de business school vormde, gaan dit jaar verder. De vier vwo-ers hebben samen een bedrijf opgericht; ze willen heel bijzondere oordopjes gaan verkopen. De vier havisten die doorgaan volgen een eigen programma.

De business school is een van de elementen waarmee Schravenlant zich probeert te onderscheiden van andere scholen. Het is een van de zeventig scholen in Nederland die met een programma van de vereniging van economiedocenten, Vecon, business schools organiseren. Schravenlant is nu voor zowel de havo- als de vwo-business school gecertificeerd.


Gerelateerd