Verkenner voor nieuw luchthavenbesluit

07-07-2016 Nieuws Redactie

ROTTERDAM - Joost Schrijnen is benoemd tot 'onafhankelijk verkenner' voor het nieuw luchthavenbesluit voor het vliegveld in Rotterdam. De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben hem benoemd. Belangrijkste opdracht voor Schrijnen is te toetsen of het aantal vluchten gelijk moet blijven of dat er draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vluchten.

De verkenner gaat met ingang van half augustus het gesprek aan met gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden bij de luchthaven. Schrijnen laat weten dat mensen hem ongevraagd kunnen benaderen: “Ik sta open voor iedereen die mij iets wil meegeven om tot een goede toetsing te komen.” Contact kan worden gelegd via het mailadres verkenner.rtha@pzh.nl. Opdracht is om in het najaar de verkenning af te ronden met een rapportage. Zijn komst werd aangekondigd tijdens een zogenaamde Stadserf-bijeenkomst, waarover Schiedam24 schreef op 18 mei. Wethouder Patricia van Aaken omschreef de verkeer toen als 'een procesbegeleider die gaat ophalen wat belangrijk is'. Het vinden van de verkenner bleek nogal een mijl op zeven.

Met Schrijnen kiezen provincie en gemeenten voor een bestuurlijk adviseur met stevige wortels in de regio. In het verleden was hij onder meer hoogleraar Stedebouwkundig Ontwerpen aan de TU Delft. Daarnaast vervulde hij directeursfuncties op het gebied van ruimtelijke inrichting en mobiliteit voor de gemeente Rotterdam en voor de provincie Zuid-Holland. Tegenwoordig voorziet Schrijnen overheden op regionaal en nationaal niveau van bestuurlijk advies.

Zijn rapportage wordt de basis van debat in gemeenteraden en Provinciale Staten. Deze werken er naar toe om komende zomer een gezamenlijk standpunt aan de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu over te brengen. De staatssecretaris moet zich uiteindelijk uitspreken of het Rijk in het nieuwe luchthavenbesluit een bepaalde mate van groei van de Rotterdamse luchthaven wil faciliteren, of dat de huidige omvang wordt gehandhaafd.


Gerelateerd