Motie om raad over Eneco-belang te laten beslissen

12-10-2017 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De samenwerkende raadsfracties van Groen Links, PS en Fractie Janssen, willen de discussie over de verkoop van aandelen Eneco graag op volle sterkte voortzetten. In hun ogen moeten B&W besluiten af te zien van verkoop van het Schiedamse belang in het energiebedrijf.

De drie fracties willen dat de raad zich in de vergadering van 24 oktober uitspreekt over een motie van hun hand waarin het college wordt 'verzocht' de aandeelhouderscommissie - waarin de 53 gemeentelijke aandeelhouders van Eneco zijn verenigd - te laten weten dat Schiedam 'het aandeelhouderschap niet wenst af te bouwen'. Maar vooral willen zij dat de raad en de Schiedammers er zich over uit kunnen spreken. Daarom dragen zij de Eneco-aandelen voor als onderwerp van gesprek in de komende raadsvergadering.

De aanpak is wat omstreden omdat niet zeker is dat de raad iets te zeggen heeft over het al dan niet aanhouden van het belang an 1,03 procent in het energiebedrijf. Formeel gaat het college van B&W hierover, zoals wethouder Nathalie Gouweleeuw de raad in de commissievergadering dinsdag herinnerde. De drie fracties stellen echter 'dat het een besluit van een dermate grote omvang is, dat de raad zich hierover moet uitspreken'. Verkoop van de aandelen levert naar schatting twintig tot 25 miljoen euro op, sommigen schatten zelfs nog meer. "Een onderwerp als dit vraagt om een raad die aan zet is", aldus de begeleidende tekst bij het indienen van de motie. Jeroen Ooijevaar, Frans Hamerslag en René Janssen leggen daarin uit: "Op een commissie zijn alleen woordvoerders aanwezig en heeft niet elk persoonlijk gekozen raadslid zonder last van recht of ruggespraak hier zijn mening over kunnen uiten."

Elders in het land (met name in de Randstad, waar Eneco van oudsher zijn klanten heeft) werd een beslissing in handen gelegd van de raad. Dit gebeurde onder meer in Den Haag, waar de raad koos voor behoud van de aandelen.

Commissievoorzitter Hans Meijer (VVD) opperde dinsdag een manier voor de Schiedamse volksvertegenwoordigers om de zeggenschap naar zich toe te trekken: dat kan met een zogenaamde 'motie vreemd aan de orde van de dag'. Deze weg volgen de drie fracties nu. In eerste instantie gaat het dus niet zozeer om de vraag of de aandelen verkocht moeten worden, maar wel of de raad zich hierover dwingend mag uitspreken. In de raadscommissie gaven de meeste fracties hun visie; daaruit viel op te maken dat de stemmen zeer verdeeld zijn. Bij afwezigheid van eenmansfractie Malkoc bleken er zeventien raadsleden voor en zeventien tegen een verkoop.

Voor 31 oktober moet Schiedam een principebesluit over al dan niet verkopen doorgeven. Dat vormt de eerste stap op weg naar verkoop, of niet. B&W gaven al aan voor een verkoop van de aandelen te zijn.

Gerelateerd