Groen licht ACM voor havenafspraken

16-01-2017 Nieuws Redactie

Rotterdam World Gateway op Maasvlakte II, open sinds september 2015

DEN HAAG - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet nu geen risico’s voor de concurrentie in de Rotterdamse haven als gevolg van het ‘Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam’. Daarmee kunnen de maatregelen die door werkgevers en werknemers in de haven zijn afgesproken, worden uitgevoerd. Die moeten de negatieve gevolgen van de verdere automatisering in de haven voor de werknemers beperken.

Het Werkzekerheidsakkoord bevat enkele tijdelijke maatregelen, zoals over het in- of uitlenen van werknemers tussen havenbedrijven en een uitbreiding van een regeling voor oudere werknemers, de ‘Senioren Haven Fitregeling’. Ook wordt er een werkgarantie van vier jaar gegeven. Bij de havenbedrijven werken veel Schiedammers.

De route tot deze afspraken liep via een staking in de Rotterdamse haven precies een jaar geleden. Er werd ruim twee jaar over de regeling onderhandeld.

Achtergrond voor dispuut, afspraken en akkoord van de ACM is de bouw van nieuwe, sterk geautomatiseerde containerterminals op de Maasvlakte 2. Deze zullen waarschijnlijk leiden tot verlies aan werkgelegenheid ten opzichte van de ‘oude’ containerterminals. Kenners schatten het mogelijk verlies aan banen bij de havenbedrijven op zo'n achthonderd.

Volgens kartelwaakhond ACM zijn de afspraken tussen drie containerterminals, drie logistieke dienstverleners, de vakbonden en het Havenbedrijf Rotterdam, 'onvoldoende uitgewerkt' om een zorgvuldige toetsing aan de Mededingingswet mogelijk te maken. De ACM ziet echter geen reden om op te treden.

Vorig jaar ontstond er naar aanleiding van de flinke aandacht van de ACM voor havens en transport, commotie in de havengemeenschap. De aandacht van de ACM zou er toe leiden dat bedrijven zich terughoudend zouden opstellen bij samenwerkingsverbanden. De ACM heeft toen gezegd duidelijkheid te willen geven en de sector uitgenodigd te komen met voorbeelden. De ACM geeft aan dat de Mededingingswet dit soort maatschappelijke initiatieven niet in de weg staat. Het werkzekerheidsakkoord is het eerste onderwerp dat Havenbedrijf Rotterdam als dossier heeft aangeleverd en waar de ACM een reactie op geeft.


Gerelateerd