College zegt niet toe winkels op zondag met rust te laten

09-11-2017 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM - Het college van B & W voert een deel van een recente motie van de gemeenteraad niet uit. De raad had gevraagd, vooruitlopend op aanpassing van de Winkeltijdenverordening, om het winkeliers nu al toe te staan om op zondag hun winkel geopend te houden. Maar het college laat weten op voorhand niet te kunnen toezeggen dat er niet ‘gehandhaafd’ wordt.

“Handhaving zal altijd individueel moeten worden afgewogen, ook rekening houdend met de openbare orde. Dit deel van de motie kunnen we dan ook niet uitvoeren”, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Een raadsmeerderheid vindt dat winkeliers in Schiedam de vrijheid moeten hebben om zelf te beslissen of ze op zondag open willen zijn. Dat sprak de raad uit in de vergadering van dinsdag 24 oktober. Het college reageert daarop met de aankondiging dat de nieuwe Winkeltijdenverordening in december aan de raad wordt voorgelegd met diverse scenario’s voor zondagopenstelling van winkels.