Bouwen op Bachplein goed voor Hof van Spaland

03-04-2017 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM – Er komen meer winkels in en om de Hof van Spaland, maar het is ‘minder noodzakelijk’ om die uitbreiding aan de andere zijde van de trambaan te zoeken.

Daar werd vijf jaar geleden nog wel aan gedacht. Nu ligt het meer voor de hand om na de sloop van de Blauwe Brug uitsluitend woningbouw op dit deel van het Bachplein te realiseren.

Nieuwe winkels komen er vooral aan de kant van de Schiedamseweg. Als garage Nooteboom even verderop meewerkt aan een verplaatsing, kan er op de plek van het huidige pompstation aan de Zwaluwlaan woningbouw plaatsvinden.   

Dat zijn enkele hoofdpunten uit het plan van aanpak voor het Bachplein en de Hof van Spaland, zoals het college van burgemeester en wethouders dat dit weekend aan de Schiedamse gemeenteraad heeft voorgelegd.  

Het college van B & W wil één projectleider aanstellen, die alle ontwikkelingen in de omgeving van de Hof van Spaland bewaakt en ook zorgt dat er optimaal wordt gecommuniceerd met de eigenaren en winkeliers in de Hof van Spaland, met de huidige gebruikers van de Blauwe Brug en met de bewoners van Schiedam-Noord, in het bijzonder de bewoners van het Bachplein. 

Met het plan van aanpak wil de gemeente een al jarenlang bestaande impasse doorbreken. Al tien jaar werden de herinrichting van het Bachplein en de uitbreiding en verbetering van de Hof van Spaland als één project gezien waarin alles met elkaar samenhing, maar juist daardoor gebeurde er niets. Nu is het inzicht doorgebroken dat de verschillende plannen voor het gebied niet van elkaar afhankelijk moeten zijn. 

Met de sloop van de Blauwe Brug kan dit najaar worden begonnen. De gemeente wil met stichting Net Niet Genoeg, het tamboer-, trompetter- en majorettekorps Juliana en andere gebruikers zorgvuldig een herhuisvesting bespreken. Ook met het aangrenzende Paramedisch Centrum Schiedam wil de gemeente een verplaatsing bespreken, mogelijk naar de toekomstige nieuwbouw op het Bachplein. De sloop van de Blauwe Brug kost natuurlijk wel wat, maar met het onderhoud en veilig houden van het voormalige wijkcentrum is in toenemende mate geld gemoeid en dat zal dan niet meer uitgegeven hoeven te worden. Op die manier gezien heeft de sloop zichzelf in vijf jaar terugverdiend, zegt het college. 

De gemeente gaat op zoek naar projectontwikkelaars, die op de locatie van de Blauwe Brug woningen willen bouwen. Het evenemententerrein moet behouden blijven, het is ook nodig voor berging van overtollig regenwater. Daarom gaat het gemeentebestuur ervan uit dat maximaal 25 procent van de vrije ruimte op het Bachplein wordt bebouwd. Nieuwbouw, alsmede een aanpak van de verouderde flats op het Bachplein, zullen volgens B & W een positieve invloed hebben op de hele buurt, maar beslist ook op het winkelcentrum. Vroeger was hier het noodwinkelcentrum Prélude, maar de gemeente vindt winkelontwikkeling aan de westelijke zijde van de trambaan minder voor de hand liggen dan in 2009.  

De Hof van Spaland is een goed functionerend winkelcentrum. Er is geen leegstand, er is zelfs behoefte aan uitbreiding. Maar die behoefte is niet meer zo groot als in 2009. Toen was er een distributieplanologisch onderzoek (DPO) dat aantoonde dat er ruimte was voor 2200 tot 4200 vierkante meter winkelvloer extra.

Maar in 2012 werd het DPO geactualiseerd en bleek de behoefte aan uitbreiding verminderd te zijn tot maximaal 1800 vierkante meter. Het gemeentebestuur begrijpt dat de eigenaren en winkeliers van de Hof van Spaland hierdoor terughoudend waren om verder te investeren en dat ze voorrang gaven aan het up-to-date houden van het winkelbezit.
Het is wel een van de factoren geweest die ertoe leidden dat ook andere verbeteringen in de omgeving uitbleven. Omdat er lange tijd het idee bestond dat alle verbeteringen tegelijk noodzakelijk waren.  

Het college benadrukt de rolverdeling. De eigenaren en ondernemers zijn verantwoordelijk voor het vastgoed en de winkels en de kwaliteit ervan. De gemeente is eigenaar en beheerder van het binnengebied en dus ook verantwoordelijk voor handhaving, beheer en veiligheid in en om het winkelcentrum. Er is een regelmatig overleg tussen de gemeente, de winkeliersvereniging en de Coöperatieve Vereniging van Erfpachters Hof van Spaland (CvVE). Daar komen allerlei prangende kwesties aan de orde, zoals de mogelijkheid om de entrees tot de Hof van Spaland aantrekkelijker te maken en de verkeerssituatie te verbeteren, vooral waar het gaat om parkeren en laden en lossen. Natuurlijk ook de overlast als de winkels gesloten zijn. Cameratoezicht en afsluitbaarheid van de entree komen daarbij ook ter sprake. 

De detailhandeï geeft – ook in heldere rapportages – aan dat de Hof van Spaland er baat bij heeft om de bestaande hoofdwinkelroute te handhaven, met twee polen, namelijk de tramhalte en het pleintje bij de Schiedamseweg. Het advies van de detailhandel is ook om eventuele uitbreiding mogelijk te maken in het direct aansluitende gebied. Zo blijft het winkelcentrum compact. Hiertoe wordt het DPO uit 2012 herijkt. De actualiteit laat dan zien wat nu de behoefte aan uitbreiding is. 

Als je vanaf de Schiedamseweg komt, is de entree tot de Hof van Spaland niet aantrekkelijk. ’t Oude Raedthuys van Kethel is natuurlijk een prachtig monument, maar de entree 'voelt' niet goed, er is ook overlast. Het plan van aanpak spreekt van gedeeltelijke sloop van het bankgebouw en een winkelpaviljoen en ook van een gezelliger inrichting van het winkel- en parkeerpleintje. De Schiedamseweg moet daarin wel zijn functie als langzaam verkeersroute naar het dorp Kethel kunnen behouden. 

De gemeente is niet zo’n voorstander van winkelvestiging aan de zuidzijde van de Hof van Spaland. Dáárvoor staan de garage en het pompstation van Nooteboom dus niet in de weg. Toch wil de gemeente met Nooteboom bespreken om de garage te verplaatsen naar een bedrijventerrein. Als de eigenaar daarin meegaat, is een herontwikkeling naar woningbouw bespreekbaar. 

Het Bachplein is al te lang verwaarloosd, zo stellen de plannenmakers. Onderhoud is steeds uitgesteld, maar kan niet langer wachten, zeggen B & W. Toch is de aanpak van de buitenruimte pas gepland in 2018. Doelstelling is dat het Bachplein belangrijker wordt in de wijkbeleving. Het moet aantrekkelijker worden. Dat heeft prioriteit en het mag niet langer wachten op de andere ontwikkelingen in de directe omgeving.  

Met het plan van aanpak hoopt het gemeentebestuur goed ingespeeld te hebben op een motie, waarin de gemeenteraad in juli 2016 uitsprak dat het de hoogste tijd wordt om daadwerkelijk tot verbeteringen te komen.


Gerelateerd