Cor Bolmers laat een groot gat na

16-04-2018 In memoriam Kor Kegel

De jonge Bolmers, bevlogen en later veelbetekenend

SCHIEDAM – Voor iemand die maar vijf jaar wethouder is geweest, heeft Cor Bolmers een verpletterende indruk achtergelaten. Hij is een van de bekendste bestuurders die de gemeente Schiedam ooit heeft gehad.

Dat had enerzijds te maken met zijn eerdere functie als directeur van sporthal Margriet, waardoor hij in de Schiedamse sportwereld al een zekere populariteit had verkregen, maar het kwam beslist ook door een paar stevige besluiten nadat hij in 1970 wethouder was geworden voor de PvdA. Wat hem altijd nagedragen zal worden, is dat hij naast het populaire café De Karseboom aan de Broersvest 101 een aantal panden liet slopen.

De hierdoor ontstane doorbraak tussen Broersvest en Broersveld kreeg twee benamingen: Gat van Bolmers en Bolmers Boulevard. Het leidde zelfs tot een spraakverwarring in de lokale journalistiek, waarbij Bolmers verantwoordelijk werd gehouden voor een ‘groter gat’, naast de kraakbuurt rond de Laan en de Roosbeek. Maar nog groter was het misverstand over de reden tot de doorbraak.  

"Een volksverhaal’’, noemde Cor Bolmers het veel gehoorde misverstand, dat de doorbraak tussen Broersvest en Broersveld er in 1974 kwam in verband met de aanleg van een metrolijn. "Dat is hardnekkig in veel hoofden gaan zitten, maar het is niet waar,’’ zei Bolmers eind juni 2016 in zijn huis in Nieuwerkerk aan den IJssel. "De doorbraak moest er komen voor de ontsluiting van de binnenstad. Hierdoor zouden vrachtwagens veel beter de winkels aan de Hoogstraat kunnen bereiken. We wilden daarmee het Herenpad ontzien.’’

Het ‘bewijs’ was volgens hem, dat burgemeester en wethouders in 1974 al lang besloten hadden om de metrolijn dwars door de binnenstad niet toe te staan. "Ik ben het met toenmalig directeur Harm de Block van Gemeentewerken in Rotterdam gaan uitleggen. Voor de metro hadden ook panden op de Hoogstraat en de Lange Haven plat gemoeten, want veertig jaar geleden konden we nog niet boren op twintig meter diepte. Nu zou je gewoon onder monumenten door kunnen boren, maar toen nog niet. En sloop van karakteristieke gebouwen vonden we een te sterke aantasting van de binnenstad.’’

Er was in die tijd ook een plan van het Openbaar Lichaam Rijnmond om een spoorverbinding aan te leggen naar Schiedam-Noord, Vlaardingen-Holy en de Broekpolder, waar een nieuw stadsdeel moest komen. Ook dat blies Bolmers af vanwege negatieve effecten op het woonmilieu.

Toen er jaren later opnieuw plannen werden gemaakt voor een metrolijn, verbaasde het Bolmers dat deze om de binnenstad heen moest lopen, grotendeels door wijk Nieuwland. "Ik was toen al lang geen wethouder meer, maar heb het er wel met veel mensen over gehad dat de metrostations in Nieuwland een veel kleiner achterland zouden hebben. Zo’n voorziening hoort via het centrum van de stad te gaan. Ik vind de metrolijn verkeerd liggen.’’ De metrolijn door Schiedam werd in 2002 geopend.  

Het Gat van Bolmers heeft tegenwoordig een officiële straatnaam: Kloosterplaats. De gemeente wil het zo, maar de Schiedammers gaan hier niet in mee. Het blijft in de volksmond het Gat van Bolmers.  

Belangrijker dan voorgaande bespiegelingen is dat Cor Bolmers een zeer enthousiasmerende bestuurder was. Aanvankelijk gericht op sloop van ouwe gebouwe, later gefascineerd door het redden van gebouwen zoals de Opstandingskerk in Nieuwland. Hij was een bevlogen man. En altijd lopen onze bevlogenen tegen bureaucratische barrières op. De Vlaardingerdijk had wat hem betrof een prachtige stadsrand mogen worden in lijn met Rembrandt Panorama.

Cor Bolmers hield van zijn stad en daarom stond hij drastische vernieuwingen voor.