Bas van Bochove wist alles van cricket, Schiedam en de oorlog

04-07-2018 In memoriam Kor Kegel

Bas van Bochove had het talent van nieuwsgierigheid

SCHIEDAM – Hij had af en toe moeite met zijn nieuwe positie. Hij was journalist geweest bij Het Vrije Volk, een heel groot deel daarvan als sportmedewerker, maar ook als stadsverslaggever. En toen kwam hij ineens bij de gemeente Schiedam als gemeentevoorlichter, als rechterhand van de legendarische Dolf Buschkens. Hij was gewend nieuws te brengen – en in zijn nieuwe functie, nota bene als voorlichter, moest hij geregeld zijn lippen stijf op elkaar houden. 

In de politieke cultuur van die tijd namen de wethouders het hem niet kwalijk, als Bas van Bochove toch meer informatie prijsgaf dan hij misschien formeel had mogen doen. De burgemeester en de wethouders ‘lekten’ ook wel eens iets, als het ze zo uitkwam. Dus Bas mocht zijn voormalige collega’s van de krant best tippen. Met stilzwijgend goedvinden van B & W gaf hij me primeurtjes weg.  

Altijd met een schalkse lach. Bas van Bochove was een guitige slimmerik, die als oud-journalist zijn weg binnen de gemeente Schiedam wel wist te vinden door steevast te doen waar hij goed in was: vragen stellen! Hij had daar een handje van. Hij kende door de sportjournalistiek ongelofelijk veel Schiedammers, die hij ook in zijn nieuwe functie als gemeentevoorlichter tegenkwam. Hij deed ook uit e bevolking informatie op, die hij als het hem nuttig leek doorspeelde aan de betrokken wethouders. 
Bas van Bochove was een communicator van de korte lijntjes.  

Hij is 87 jaar geworden. Maandagavond overleed hij na een vervelende periode van aan bed gekluisterd te zijn. Het heeft er misschien mee te maken, maar de laatste tijd vroegen Schiedammers zich af hoe het toch met Bas van Bochove zou zijn. Een collectieve telepathie?  

Bas was een bijzonder aardig mens. Hij ging gemakkelijk om met zijn collega’s van Het Vrije Volk en net zo spontaan en openhartig met de ‘concurrenten’ van het Rotterdamsch Nieuwsblad, Trouw, De Tijd, het Schiedamse Parool, de Maasbode, De Havenloods en Het Nieuwe Stadsblad. Als sportjournalist kwam hij elk weekend op de Schiedamse sportvelden, maar men kende wel zijn voorliefde voor cricket. Excelsior ’20 maakt er ter gelegenheid van zijn overlijden melding van, dat hij die liefde voor het cricket succesvol overbracht op zijn kinderen en kleinkinderen.  

Tegen het eind van zijn loopbaan raakte Bas van Bochove betrokken bij een bijzonder project van de Historische Vereniging Schiedam. Het ging om de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog in Schiedam. Het leverde verbluffend veel informatie op. Bas van Bochove verzamelde informatie en stileerde alle teksten. 
Uit liefde voor Schedam schreef hij voorts artikelen over de Schiedamse molens,  de Schiedamse Reddingsbrigade en incidentele artikelen over Schiedam en de oorlog.