Arie van Loenen haalde zijn wijsheid bij de Schiedammers

30-04-2017 In memoriam Kor Kegel

Arie van Loenen was een geliefd en gewaardeerd gemeenteraadslid. Foto's: Nico van der Vliet

SCHIEDAM – Arie van Loenen was tramconducteur, werd marktmeester en kwam voor de PvdA in de gemeenteraad van Schiedam. "Hij had geen specifieke opleiding en haalde zijn kennis en wijsheid bij de Schiedammers", zegt Nico van der Vliet, die evenals Van Loenen in de PvdA actief was en evenals Arie voorzitter was van de Schiedamse afdeling van de Algemene Nederlandse Ouderenbond (ANBO).

"Arie stond dicht bij de mensen’’, herinnert zich ook oud-wethouder Aad Wiegman. "Hij maakte met iedereen een praatje en was altijd geïnteresseerd.’’  

Arie van Loenen is 88 jaar geworden. De crematieplechtigheid werd vrijdag 28 april op de Beukenhof bijgewoond door zijn 22 kinderen en kleinkinderen en slechts acht mensen met wie hij nog graag omging. Dat was naar eigen wens. Arie van Loenen kende duizenden Schiedammers, maar door bepaalde besluiten hadden goede vrienden ook minder contact met hem gekregen. Het meest bepalende besluit was in 1993, toen hij na zeer vele jaren als PvdA-gemeenteraadslid overstapte naar Solidair ’93 van eveneens oud-PvdA’er Jaap van de Scheur (1926-2002), in de jaren tachtig vooral bekend als vakbondsleider. Wie ooit nog eens de geschiedenis van de PvdA-onttakeling wil beschrijven, heeft in 1993 een ankerpunt.  

Zijn vertrek werd Arie van Loenen kwalijk genomen. "Je hoort in de PvdA’’, zeiden partijgenoten tegen hem. Vergeefs. Arie ging mee in de lijn-Van de Scheur. Veel PvdA-vrienden vonden hem een afvallige.

"Maar hij bleef een echte sociaal-democraat’’, zegt Coby de la Rie. Zij zat wel in dezelfde tijd als Arie in de gemeenteraad, maar niet in dezelfde fractie. Coby was toentertijd raadslid van D66, met Adri Reijnhout. Ze kwam wel uit een PvdA-nest en ze herinnert zich dat Arie ergens in de jaren 80 tegen haar zei: "Meisje, zit je wel op de goede plek?’’
Anderhalf jaar na haar vertrek als D66-raadslid in 1998 keerde Coby terug naar de PvdA, waarvoor ze later opnieuw in de gemeenteraad kwam. Ze moet bij die overstap nog altijd aan de vraag van Arie van Loenen denken.

Toen was Arie al lang de PvdA uit. Hij had voor Solidair ’93 een zetel weten te bemachtigen en werkte als raadslid nauw samen met Henk Metaal, actief voor Gemeente Belangen Schiedam. Het was een uitstekende samenwerking. Henk Metaal is nu 86 jaar, weduwnaar, en verhuist binnenkort van de Obrechtstraat naar Harg-Spaland. Gevraagd naar zijn samenwerking met Arie van Loenen zegt Henk Metaal dat hij zijn herinneringen kwijt is…  

Nico van der Vliet was drie weken voor Arie’s overlijden nog bij hem op visite. "Hij was kerngezond, mankeerde niets. Ja, hij kon moeilijk lopen. Ik zie Arie en Corrie nog door Schiedam gaan in hun scootmobiels, Arie voorop, Corrie erachteraan. Toen Corrie Zagwijn een jaar geleden overleed, veranderde het Schiedamse straatbeeld.’’  

"Arie was ongeschoold. Hij haalde al zijn kennis, wijsheid en humor uit de vele, vele gesprekken die hij met de Schiedammers voerde’’, weet Nico van der Vliet. "Maar door al die gesprekken raakte hij uitstekend op de hoogte van wat er onder de Schiedammers leefde en hij heeft daar als gemeenteraadslid veel mee kunnen doen!’’

Arie van Loenen was na zijn politieke loopbaan ongeveer tien jaar voorzitter van de ANBO-Schiedam. Hij werd opgevolgd door Piet Tijsen, eveneens oud-PvdA-raadslid, die op zijn beurt werd opgevolgd door Nico van der Vliet. En hij zegt: "Arie was buitengewoon betrokken. Nadat hij als voorzitter was afgetreden, werd hij onze redacteur van het Schiedamse maandblad ANBO-nieuws. Hij schreef ook stukjes over de Schiedamse geschiedenis, zijn grote hobby. Dat deed Arie tot op hoge leeftijd, 86 jaar. Het knappe aan hem vond ik dat hij de techniek niet uit de weg ging en volop met de computer werkte.’’

Arie van Loenen was lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerd