Aad Jordaans leverde ongeëvenaarde bijdrage aan concerten in Westvest90

03-07-2022 In memoriam Kor Kegel

Aad Jordaans was oprichter, voorzitter en erevoorzitter van Stichting Westvest90


SCHIEDAM – Bij de Koninklijke Bibliotheek ligt ‘Een wandeling door Schiedam’ ter inzage, een boek dat Aad Jordaans met Herman Noordegraaf vervaardigde. Want dat deed Aad ook nog: zijn liefde voor Schiedam omzetten in woord en geschrift. Zijn grootste verdiensten liggen echter op het  muzikale vlak. Meer dan een kwart eeuw zette hij zich in voor behoud van het in 1909 gerealiseerde kerkgebouw aan de Westvest 90. Het bestuur van Stichting Westvest90 maakte vrijdag melding dat haar oud-voorzitter en tevens erevoorzitter Aad Jordaans op zaterdag 18 juni overleden is. Ir. Ary Adam Jordaans is 74 jaar geworden. De uitvaartplechtigheid vond plaats in kleine kring.  

Aad Jordaans zette zich al sinds 1994 in voor behoud van de Westvestkerk, ooit het onderkomen van de Nederlandse Protestantenbond. In 1999 richtte hij de stichting op met als nevendoel er culturele en maatschappelijke evenementen te initiëren. Het bestuur zegt dat hij de drijvende kracht was achter de renovatie in 2010, waardoor er nu veel cd-opnamen gemaakt kunnen worden, die voor stabiele inkomsten zorgen. De geweldige akoestiek van het gebouw draagt hier zeker aan bij. 

“Dankzij zijn enorme muzikale kennis en goede contacten met veelal jonge musici wordt er – sinds 1999 - elk jaar een prachtige concertserie gepresenteerd, waarvoor ook veel belangstelling uit het hele land bestaat. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat er een eigen Steinway-vleugel aangeschaft kon worden. Veel pianisten bespelen dit instrument met heel veel plezier vanwege de uitstekende kwaliteit.” Het bestuur is hem zeer dankbaar voor de manier waarop hij Schiedam op de kaart heeft gezet. “Wij zullen hem heel erg missen!” In zijn geest zal Stichting Westvest90 de concertserie en de zorg voor het monumentale gebouw voortzetten, laat het bestuur weten.  

Aad Jordaans had een jeugdherinnering aan de kerk. Op 4-jarige leeftijd mocht hij al naast de organist zitten, vertelde hij in 2003 aan Wim Schelberg. Die eerste indruk was onverwoestbaar. Later kreeg hij oog voor het lijnenspel, het tongewelf, de doorsnijdingen en de onderlinge verhouding van dat alles. Een enorme ruimte met een verbluffende eenvoud. Terecht was het door Henri Evers ontworpen gebouw een rijksmonument geworden. Hij prees het ontwerp. Een ingenieur systeem van spouwmuren leidt de warme lucht uit de kelder langs de glas-in-loodramen, waardoor kouval wordt voorkomen. Maar het meest prees hij de akoestiek van de ‘deftige oude dame’. Hij wist dat er in het verleden beroemde zangeressen als Aaltje Noordewier-Reddingius (1868-1949), Jo Vincent (1898-1989) en Willy Ravelli (1922-2001) hadden opgetreden, maar de formidabele akoestiek ontdekte hij pas rond 1989. En toen ging hij het vreemd vinden dat er nooit meer opgetreden werd. Als voorzitter van het kerkbestuur worstelde hij met een terugloop van de kerkgang en hij bedacht dat met concerten een nieuwe functie aan het gebouw kon worden gegeven.  

In 2007 werd hij op basis van zijn verdiensten voor de stad Schiedam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het was het jaar waarin hij de restauratie van de kerk aankondigde. Hij bleef vele initiatieven ontplooien, waarvoor hij in oktober 2018 een lokale onderscheiding kreeg: de M.C.M. de Grootspeld. Het plan was om de plechtigheid in de Westvestkerk te doen plaatsvinden, voorafgaand aan het openingsconcert van het twintigste seizoen van de concertseries, maar Aad Jordaans bleek niet in staat om naar de Westvest te komen. De burgemeester zocht hem thuis op om de erespeld van de stad Schiedam te overhandigen. Hij was ziek. Het Liszt Bulletin van februari 2020 meldt dat 2019 een zwaar jaar was voor de Franz Liszt Kring. Er moest afscheid worden genomen van de secretaris en een erelid, een ander bestuurslid kon zijn functie nog niet hervatten en Aad Jordaans was door een agressieve vorm van parkinson al een jaar lang niet bij vergaderingen aanwezig. 

Hieruit blijkt wel dat Aad Jordaans ook buiten de Westvestkerk actief was op een breed muzikaal terrein. Zo luisterde hij op zaterdag 14 oktober 2000 de jubileumviering van de Historische Vereniging Schiedam op met een muzikaal intermezzo. Het 25-jarig bestaan werd gevierd in de aula van het Stedelijk Museum Schiedam. Aad Jordaans speelde op de vleugel twee marsen, die Bart Verhallen (1870-1940) ooit schreef voor twee Schiedamse feesten. De in Delft geboren componist was dirigent van de schutterijkapel in Schiedam en erelid van het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus. Muziek én Schiedam: daar was Aad Jordaans helemaal door gegrepen.