Zorgen over verbreding A4

28-07-2018 Gezond Redactie

Foto: Flashphoto


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben zorgen over de mogelijke verbreding van de A4. Dit stellen zij in een toelichting op luchtkwaliteits- en geluidsmetingen bij de Ketheltunnel. Het college kondigt daarom het periodiek meten van de kwaliteit van de lucht en het geluidsniveau aan.

“Verbetering van de leefomgevingskwaliteit blijft een belangrijk aandachtspunt van het college”, aldus een brief aan de raad naar aanleiding van de conclusies die de DCMR Milieudienst Rijnmond trekt naar aanleiding met metingen tussen december 2016 en december 2017. “Daarom werken wij op dit moment aan een Actieplan Lucht en Geluid.” Na de zomervakantie is dit ook het onderwerp van een bijeenkomst in de serie Stadserven.

Voor wat betreft de metingen die door de DCMR zijn gedaan bij de noordelijke in- en uitgang van de Ketheltunnel: B&W concluderen dat de geluidshinder verminderd is in Schiedam en de luchtkwaliteit beter is geworden na de opening van de snelweg tussen Schiedam en Delft. “Maar de verbetering in de omgeving van de A4 Delft – Schiedam is minder groot.”

De gemeten NO2 -concentratie bij de snelweg varieert tussen de 21,0 en 23,9 μg/m; NO2-grenswaarden worden hier niet mee overschreden, aldus B&W.

Rijkswaterstaat wil de A4 over het gehele traject tussen Schiedam en Den Haag verbreden naar twee keer drie banen. Zie hier.Gerelateerd