Ziekenhuisbestuurder Kruijthof vertrekt

03-12-2018 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Karen Kruijthof stopt als bestuurder van het het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Zij gaat aan het werk in Amsterdam, bij het Universitair Medisch Centrum. Dat ziekenhuis ontstond eerder dit jaar uit de bundeling van het VU Medisch Centrum en het AMC; Kruijthof gaat zich in de hoofdstad als lid van de raad van bestuur vooral bezighouden met de integratie - en de bijbehorende processen - van de twee grote universitaire ziekenhuizen tot één organisatie.

Kruijthof werkt tien jaar bij 'het Franciscus' en blijft dat doen tot 13 februari. Zij begon bij het Sint-Franciscus Gasthuis en bereidde daar de fusie van het Vlietlandziekenhuis voor, die zes jaar geleden tot stand kwam, in eerste instantie bestuurlijk, twee jaar later ook juridisch. Na de formele fusie speelde zij een grote rol in de organisatorische vormgeving van de patiëntenzorg en het proces van 'zorgallocatie', het inrichten van de processen en de organisatie om zorg niet meer in beide ziekenhuizen van de groep aan te bieden, maar in één. Dat is beter te bemensen, goedkoper en kan tot betere zorg leiden, zo is het idee. Onder meer de nog steeds voorgenomen verhuizing van de geboortezorg naar Rotterdam, en ook de nachtsluiting van de Spoedeisende Hulp en de afbouw van de Intensive Care in Schiedam komen uit dat proces voort. Zie ook dit artikel van Schiedam24 uit 2016.

Harro Knijff, voorzitter van de raad van toezicht van het ziekenhuis stelt Kruijthof 'erkentelijk' te zijn voor haar werk. "Zij heeft samen met verschillende collega-bestuurders gezorgd voor continuïteit en voortgang in het fusieproces en zij laat een bestendige organisatie achter.”

Marjolein Tasche, colllega van Kruijthof in de bestuursraad (waarvan zij voorzitter is): "Mede namens Mark Janssen (de derde bestuurder) dank ik Karen voor de fijne inspirerende samenwerking en collegialiteit. We gaan haar missen, maar we feliciteren haar met deze mooie stap. We wensen haar heel veel succes.”

De raad van toezicht beraadt zich in afstemming met de raad van bestuur op het vervolg omtrent de samenstelling van de raad van bestuur, aldus de persmededeling.

.Gerelateerd