Yets begint basketbalteam op Ilex College

04-09-2017 Gezond Redactie

Foto: Yets

SCHIEDAM - Het Ilex College in Nieuwland krijgt een basketbalteam van de Yets Foundation.

Morgen zal het team op de school voor jongeren met (het vermoeden van) een psychische stoornis worden gepresenteerd. Met name de tweedeklassers worden uitgenodigd om in dit team mee te doen; er is plek voor zo'n vijftien spelers. De Yets-coaches, waaronder oud-international Patrick Hilliman, zullen bij de kick-off aanwezig zijn om te vertellen wat basketbal voor hen heeft betekend en hoe deelname aan het project een leven kan veranderen.

Twee jaar lang zullen de jonge basketballers trainen, samen eten, huiswerkbegeleiding krijgen en samenwerken aan sociale vaardigheden. Met dit nieuw te vormen team probeert de Yets Foundation niet alleen de deelnemende jongeren te inspireren, maar de hele school en de wijk, in dit geval met name Schiedam-Nieuwland.

Ook zullen er enkele leerlingen van 'bovenschoolse voorziening' In Zicht aansluiten bij het team. In de bovenschoolse voorziening worden leerlingen opgevangen die het om wat voor reden dan ook niet redden binnen hun huidige school. Bij In Zicht krijgen leerlingen een onderwijsplek aangeboden waarbij zij kunnen werken aan datgene waardoor het eerder mis ging op school.

Het Ilex College is de derde school waarop de Yets Foundation actief is; het Lentiz Life College uit Schiedam en het Lentiz Geuzencollege in Vlaardingen bieden Yets al langer die mogelijkheid. Het Ilex is een vmbo voor leerlingen die onderwijsbelemmeringen ondervinden als gevolg van psychische stoornissen. De leerlingen wonen thuis of in een gezinsvervangend tehuis. Het Ilex College is onderdeel van de Yulius-groep en is gevestigd aan de Burgemeester van Haarenlaan.

Yets Foundation zet sportteams op voor kwetsbare jongeren die opgroeien in een omgeving met sociale problematiek. Het doel is om jongeren een basis te bieden voor ontwikkeling tot zelfstandige en zelfredzame inwoner van hun stad, met name door het bieden van een positief zelfbeeld. Bovendien leren de jongeren iets terug te doen voor hun eigen omgeving. In Schiedam en Vlaardingen zijn er op deze manier dit jaar bijna honderd jongeren actief bezig met basketbal.Gerelateerd