Wmo-voorzieningen vergroten kwaliteit van leven - nog meer

23-07-2018 Gezond Redactie

Huishoudelijke hulp is de belangrijkste Wmo-voorziening

SCHIEDAM - Schiedammers waarderen de kwaliteit van Wmo-voorzieningen gemiddeld met een 7,1. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo dat de gemeente jaarlijks verplicht uitvoert. 562 Van de aanschreven 1305 gebruikers van deze voorzieningen reageerden daarop.

Uit het onderzoek komt naar voren dat inwoners serieus genomen worden met hun (hulp)vraag (7,9) en dat er samen naar oplossingen wordt gezocht (7,4), aldus het bericht over het onderzoek op de gemeentelijke website. De kwaliteit van ondersteuning wordt met een gemiddelde van 7,9 het hoogst gewaardeerd. De meeste Schiedammers geven aan dat zij zich door de ondersteuning beter weten te redden (7,7) en dat een betere kwaliteit van leven bereikt wordt (7,5). Het rapportcijfer komt tot stand door verwerking van de antwoorden op de vragen, waarbij gekozen kon worden uit vijf niveaus tussen 'helemaal mee eens' en 'mee eens' tot 'helemaal oneens'.

Een negatieve uitschieter tussen de rapportcijfers is de 3,2 die Schiedam krijgt op de vraag 'Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner?" Op dit punt wordt landelijk ook laag gescoord, aldus Schiedam. Er wordt nog onderzocht op welke manier de bekendheid van deze mogelijkheid tot ondersteuning vergroot kan worden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar voorbeelden uit andere gemeenten.

Opmerkelijk is de hogere waardering voor veel voorzieningen ten opzichte van vorig jaar. Op stellingen als 'Door de ondesteuning die ik krijg kan ik beter de dingen doen die ik wil", of '...kan ik mij beter redden' of '..heb ik een betere kwaliteit van leven' stijgen de rapportcijfers opvallend, met ongeveer een half punt. Alle cijfers komen iets hoger uit dan in het onderzoek vorig jaar. Dit met uitzondering van het antwoord op de stelling: "Ik werd snel geholpen." Daar daalde het cijfer van een 7 en 2017 naar en 6,9 nu. Het rapportcijfer op de andere vragen kwam telkens enkele tienden hoger uit dan vorig jaar. Ook de kwaliteit van de ondersteuning en het passend zijn ervan worden dit jaar flink beter beoordeeld.

Tijdens het onderzoek zijn, los van de antwoorden op gestelde vragen, ook minder fijne ervaringen gedeeld, zo vermeld het gemeentelijke bericht. het gaat daarbij met name om het aantal uren huishoudelijke hulp dat werd vergoed en de vervanging van thuishulpen bij vakantie en ziekte - of wisselingen van hulpen in zijn algemeenheid. "Met personen die daarbij hun contactgegevens vermeld hebben is inmiddels contact opgenomen." Alle gedeelde ervaringen worden gebruikt om de dienstverlening verder te verbeteren.

Er werden ook opmerkingen gemaakt over het proces en de wachttijden bij ROG-plus, de bereikbaarheid van zorgaanbieders en de wachttijden voor vervoer. ROG-plus gaat met de opmerkingen aan de slag en bespreekt ze zowel intern als met de zorgaanbieders.

Schiedammers die door de gemeente ondersteund worden vanuit de Wmo krijgen het vaakst hulp in het huishouden (411 van de 1133 mensen waarvan de onderzoekers gegevens hebben). Ook veelgebruikt zijn de voorzieningen rond vervoer (het pasje van de regiotaxi gaat naar 268 mensen) en rolvoorzieningen (122 keer benut). Praktisch ongebruikt zijn de voorzieningen om te kunnen logeren en zogenaamde kindvoorzieningen. Bijna zestig procent van de gebruikers van deze voorzieningen is 75 jaar of ouder.Gerelateerd