Werkgevers: drie gemeenten en provincie frustreren groei vliegveld

17-05-2017 Gezond Redactie

DEN HAAG - VNO-NCW West, de ondernemersvereniging van Zuid- en Noord-Holland, is verontwaardigd over het standpunt van de bestuurlijke regiegroep Rotterdam-The Hague Airport (gemeenten Schiedam, Rotterdam en Lansingerland en de provincie Zuid-Holland) over de ontwikkeling van het Rotterdamse vliegveld, bekend als Zestienhoven. "Dit advies laat de luchthaven onzeker over haar toekomst", aldus de ondernemersvereniging. "Het biedt geen enkele duidelijkheid over het teruggeven van geluidwinst, waardoor de noodzakelijke groei met nieuwe zakelijke bestemmingen op losse schroeven komt te staan."

Het standpunt van de provincie en 'slechts drie gemeenten', aldus VNO-NCW, frustreert volgens de werkgevers de ontwikkeling van het vliegveld en is 'slecht voor het economisch vestigingsklimaat van Zuid-Holland'. “Het besef dat bij een regio die internationaal wil meetellen, een internationale luchthaven de ruimte moet krijgen, is kennelijk achter de horizon verdwenen”, aldus Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West.

Het standpunt van de drie gemeenten en de provincie staat volgens hem haaks op het advies van onafhankelijk verkenner Joost Schrijnen. Die bracht op verzoek van de overheden en na een zorgvuldige dialoog met de maatschappelijke omgeving een advies uit, waarvan het kernpunt is dat de luchthaven zicht krijgt op groei binnen de huidige geluidsruimte, als het helikopterverkeer naar een andere locatie wordt verplaatst, aldus VNO-NCW. "De vier overheden houden daarentegen rekening met het
terugdringen van het commercieel vliegverkeer als het verkeer van politie- en traumahelikopters op luchthaven Rotterdam-The Hague Airport blijft groeien."

“Het is bizar dat de vier overheden de luchthaven in totale onzekerheid laten over haar toekomst. Er is een prima mogelijkheid dat het helikopterverkeer wordt verplaatst naar een geschiktere uitvalsbasis. De luchthaven is zelfs bereid hierin te investeren. Dan ontstaat er geluidwinst en kan de luchthaven haar zakelijk profiel versterken met nieuwe bestemmingen. De gemeenten en provincie geven echter geen enkele duidelijkheid over het teruggeven van deze geluidwinst aan de luchthaven”, aldus Mooren. “Blijkbaar realiseren zij zich onvoldoende dat een belangrijk bedrijf als de luchthaven van groot belang is voor de regionale economie en werkgelegenheid.”

Schrijnen heeft zijn advies als ondeelbaar gepresenteerd, maar de provincie en de drie gemeenten hebben het in stukken gebroken, zo stelt de werkgeversvoorzitter. "Daarmee nemen zij ook afstand van het collegeprogramma van de provincie Zuid-Holland. Van de mooie woorden die de provincie wijdt aan het economische belang van de luchthaven is niets overgebleven”, aldus Mooren.

VNO-NCW West pleit naar eigen zeggen voor verstandige groei van de luchthaven met 'een goede balans tussen economie en milieu'. Volgens de belangenbehartiger toont onderzoek aan dat 'de overgrote meerderheid van inwoners en ondernemers de luchthaven buitengewoon waardeert'.Gerelateerd