Wandelen rond waterloop Vijfsluizen

27-04-2016 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Rijkswaterstaat organiseert een 'waterwandeling' op Vijfsluizen. Doel van de wandeling is Schiedammers een idee te geven van de bijzondere band die ieder in Nederland heeft met het water in onze omgeving. De loop is op 4 mei.

In de Vijfsluizerhaven, de waterloop pal naast de Beneluxtunnel, heeft Rijkswaterstaat de dam weggehaald die de waterloop afsloot van de Nieuwe Maas. Hierdoor keren eb en vloed terug en kan de verdwenen natuur zich herstellen. Vertegenwoordigers van RWS geven op 4 mei een toelichting.

De wandeling begint bij het informatiebord aan de noordkant van het gebied. Dat is aan de Karel Doormanweg ter hoogte van het bedrijf Kalfsbeek. De loop begint om een uur en duurt ongeveer drie uur. Deelname graag vooraf aanmelden via michelle.kruyt@rws.nl. De organisatoren adviseren laarzen aan te doen.

De waterwandeling in de Vijfsluizerhaven is een van de activiteiten in het kader van de Week van Ons water, van 1 tot en met 8 mei. In die week staat de bijzondere band met water centraal, Nederland, waterland. Later in het jaar wordt nog een Week van Ons water georganiseerd, die in het teken staat van water als onze vijand, een geduchte tegenstander waartegen we ons moeten weren. De lente-editie gaat echter over water als onze vriend. Van overheerlijk kraanwater tot gezonde beekjes en stromen die barsten van het leven.

 Gerelateerd