Wachttijden jeugdzorg zitten SP en PvdA niet lekker

12-04-2018 Gezond Redactie

De Rotterdamse kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld in de studio bij RTV Rijnmond


SCHIEDAM - De SP pleit voor een kinderombudsman in Schiedam. Die zou zich onder meer druk moeten maken over de wachttijden in de jeugdzorg.

Uit het jaarverslag van de kinderombudsman van Rotterdam, die ook voor onder meer Vlaardingen werkt, komt volgens de SP naar voren dat nog altijd te veel kinderen geen gespecialiseerde jeugdhulp krijgen als dat nodig is. "De wachtlijsten in de jeugdhulp baren de SP grote zorgen. Ook het signaal dat ouders en kinderen er maar niet doorheen komen en uiteindelijk de kinderombudsman moeten inschakelen, is voor ons een grote zorg", aldus de Schiedamse SP-fractie in schriftelijke vragen aan B&W.

Schiedam heeft geen gemeentelijke (kinder)ombudsman. “Er zijn veel ontwikkelingen in de jeugdhulp sinds de decentralisatie. Maar zoals bij elke grote verandering brengt dit ook voor een groep mensen zorgen met zich mee of zitten er nog wat hobbels op de weg", zo stelt SP-raadslid Suri Yoon van Dijk. "Daarom lijkt het ons een goed idee als Schiedam een of deze (die van Rotterdam - red.) kinderombudsman benoemt om zo het aanspreekpunt voor kinderen, ouders en professionals te kunnen zijn wanneer zij klachten hebben over de gemeente en over organisaties op het terrein van jeugdhulp en onderwijs."

Ook de Schiedamse PvdA zit het allerminst lekker dat uit het verslag van de kinderombudsman blijkt dat er nog steeds wachttijden zijn bij de jeugdhulp. Zijn die een gevolg van onvoldoende aanbod van zorgaanbieders, of van te krappe budgetten? De fractie vraagt B&W inzicht te verschaffen in het aantal Schiedamse kinderen 'op dit moment moeten wachten op geschikte hulp' en ook hoe lang zij al wachten. Ook wil de PvdA weten 'wat de gevolgen zijn voor de kinderen die de benodigde zorg niet of niet tijdig ontvangen' en 'welke oplossingen er nu worden gevonden om de negatieve gevolgen van het lange wachten op geschikte hulp te minimaliseren'. Zijn er naar aanleiding van de signalen over lange wachttijden nieuwe of aangescherpte afspraken gemaakt met zorgaanbieders?

Verder hoopt de fractie dat de wachttijden niet ontaarden in minder geschikte hulp aan de kinderen en wil ze weten hoe ouders en onderwijs ondersteund worden als er gewacht moet worden op geschikte hulp. Daarom is het relevant te weten hoeveel klachten er op dit vlak binnenkomen bij de gemeente Schiedam, aldus de PvdA in eveneens schriftelijke vragen aan het college.Gerelateerd