Vrijwilligerswerk in terminale zorg

05-04-2018 Gezond Advertentie

SCHIEDAM - Het Netwerk Palliatieve Zorg-NWN organiseert op donderdag 19 april een voorlichtingsavond over vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg. U bent vanaf zeven uur 's avonds harte welkom in Het Zonnehuis aan de Dillenburgsingel 5 in Vlaardingen.

Palliatieve terminale zorg is zorg aan mensen die zó ziek zijn, dat zij op niet al te lange termijn gaan overlijden aan hun ziekte, thuis of in een hospicevoorziening. Vrijwilligers spelen een onmisbare rol in de ondersteuning van deze mensen en hun naasten tijdens deze intensieve laatste levensfase.

Op donderdag 19 april organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg-Nieuwe Waterweg Noord van half acht tot negen uur een voorlichtingsavond over wat dit bijzondere vrijwilligerswerk inhoudt. Alle organisaties in regio Nieuwe Waterweg Noord die deze specifieke vorm van zorg bieden, zoals hospice De Margriet, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep, de Frankelandgroep, Careyn en de VPTZ-NWN zullen zich presenteren tijdens deze avond. Er is volop gelegenheid om al uw vragen te stellen.Gerelateerd