Vragen over behandeling door WOT

17-08-2020 Gezond Redactie

Het WOT staat zich voor op een dienstbare instelling, maar daar constateert de Ouderenpartij weinig van


SCHIEDAM - De Ouderenpartij Schiedam is verbolgen over de 'slechte behandeling' van een Schiedammer door een van de wijkondersteuningsteams (WOT's). De fractie wil van burgemeester en wethouders weten waarom dit is gebeurd.

"De WOT’s zijn er ook naar eigen schrijven om mensen met problemen in Schiedam te helpen", zo schrijven Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij van de Ouderenpartij bij schriftelijke vragen die zij het college voorleggen. "Dat impliceert, gezien de problematiek en doelgroep, een bepaalde souplesse. Nog tijdens een bijeenkomst met de raad werden door meerdere partijen genoemde incidenten met slechte afhandeling of onheuse bejegening nadrukkelijk afgedaan als ‘ongelukjes’ en zaken die inderdaad beter moesten."

De fractie heeft een concreet en 'schrijnend' geval bij de hand dat de aanleiding vormt voor de vragen. Uit de aard van de vragen kan worden opgemaakt welke situatie zich heeft voorgedaan. "Waarom zijn de WOT’s niet permanent fysiek bemensd?", willen de vragenstellers weten. "Waarom weigeren medewerkers van het WOT bij telefonisch contact om iemand te helpen als er geen postcode bekend is, terwijl er wel een adres bekend is?" en "Waarom weigeren medewerkers van het WOT om zelf even een passende postcode op te zoeken?"

Een dergelijke opstelling vraagt om verbetering, zo redeneert de fractie. "Wat doet de gemeente om de medewerkers van de WOT’s een ‘sense of urgency’ en klantvriendelijkheid bij te brengen?" Naar verluidt is in dit onderhavige geval uiteinde een niet-WOT-medewerker van de gemeente ingesprongen om de situatie te verhelpen.Gerelateerd