Voorrang op IC: kleine suggestie en stiekem vooruitzicht

18-06-2020 Gezond Han van der Horst

Foto: Wikimedia Commons


COLUMN - Onze vast columnist Han van der Horst schreef voor de website Joop een column die ook zijn relevantie in Schiedam heeft.

Zou het helpen als de leden van de regering en de Staten-Generaal nu al verklaarden dat zij in ieder geval van opname op de IC zouden afzien omdat het tekort onder hun verantwoordelijkheid is ontstaan?

Mocht onverhoopt het coronavirus opnieuw een massale invasie plegen, dan wordt het voor mij oppassen geblazen. Naarmate de vraag naar IC-bedden het aanbod meer overstijgt, daalt navenant de kans dat ik nog geholpen word als de nood aan de man komt. Volgens de medische stand en de ethici onder hen, verdienen immers anderen voorrang, met name mensen die nog een heel of een half leven voor zich hebben. Bij mij is de herfst al lang uitgebroken.

De politiek schrikt voor zo’n keuze terug. Als het op triage aankomt – selectie op andere dan direct medische gronden – mag leeftijd geen criterium zijn. We moeten zorgen voor voldoende IC-capaciteit, verklaren zij in koor.

Het mag dan niet bij zulke bedden blijven. Je hebt gekwalificeerd personeel nodig om de ingewikkelde apparatuur te bedienen. Het alternatief van de politiek vereist dus een deltaplan.

Met ingang van morgen moet alles op alles worden gezet om zoveel mogelijk bedden het land binnen te halen terwijl onmiddellijk een grote wervingscampagne van start gaat voor IC-verpleegkundigen. Daarvoor stampt men dan binnen twee weken een speciale school uit de grond. Docenten worden in binnen- en buitenland geworven. ZZP’ers zonder opdrachten en nieuwe werklozen krijgen deze nieuwe kans op zinnige arbeid nadrukkelijk voorgehouden. Om tijdig voldoende gediplomeerden af te kunnen leveren, moeten de opleidingen zeer intensief zijn, zo intensief dat je de studenten in nood-onderkomens moet onderbrengen ver van familie en geliefden. Bestemmingsplannen en andere belemmeringen worden door de regering zonder meer opzij geschoven. Naar verklaringen omtrent het gedrag wordt niet gevraagd. Het gaat erom een leger IC-verpleegkundigen op te leiden dat onmiddellijk in actie kan komen als de nood aan de man komt. Dat is niet zo gek als het lijkt: brandweerlieden doen het grootste deel van hun tijd ook iets anders dan branden blussen.

Doel: als in de winter corona opnieuw toeslaat, staan er laten we zeggen zes- tot zevenduizend IC-bedden klaar mét voldoende gekwalificeerd personeel. Better safe than sorry.

Van zo’n deltaplan wordt echter niets vernomen. Er is geen sprake van dat iets dergelijks op het programma staat. Het blijft bij gelul en fraaie praatjes. Als de zaken vervolgens mislopen, ontstaat er dan ook chaos in de ziekenhuizen. Niet dat het protocol van de artsen en de ethici – hoe doordacht ook – veel zal helpen. De kans is groot dat veel families opa en oma niet zonder meer ten dode laten opschrijven. Gehoorzame mensen van het type dat ook nooit bij rood licht oversteekt, zullen zich bij het onvermijdelijke neerleggen maar minder gezeglijke burgers niet. Die gaan op de vuist. Dan komt er traangas te hangen rond de ziekenhuizen. Zou het helpen als de leden van de regering en de Staten-Generaal nu al verklaarden dat zij in ieder geval van opname op de IC zouden afzien omdat het tekort onder hun verantwoordelijkheid is ontstaan? Een beetje zoals Karel Doorman met zijn schip ten onder ging terwijl hij makkelijk in de reddingsboot had kunnen stappen? Ik zou ze graag welkom willen heten in het paradijs met mijn 72 maagden.Gerelateerd