Vliegveld Rotterdam vermindert waarde huizen met honderd miljoen

19-03-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - “De winst (baten) komt terecht bij het vliegveld, de reizigers en de bedrijven, de kosten komen voor rekening van omwonenden in de vorm van waardevermindering van hun huizen.” Dat is in een notendop de belangrijkste kritiek die John Witjes verwoordt in de komende uitgave van De Spalander, het blad van de bewonersvereniging Spaland.

Witjes, activist in Schiedam-Noord, onder meer in stichting Batavier, haalt cijfers aan van onderzoeksbureau Ecorys. Dat voerde een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit naar de plannen voor uitbreiding van het aantal bereikte bestemmingen (negen tot elf erbij) en vluchten (van 22.000 naar 38.000) vanaf vliegveld Rotterdam-Den Haag. Het bureau komt tot de conclusie dat de waardevermindering van de koopwoningen rond het vliegveld op kan lopen tot honderd miljoen euro. Het gaat dan om enkele tienduizenden huizen, waaronder die in Spaland, Sveaparken en Kethel-Oost.

De onderzoekers stellen dat daar positieve effecten tegenover staan: zakenreizigers verliezen minder reistijd, er ontstaan 1250 extra arbeidsplaatsen, mensen uit de regio kunnen snel een vliegtuig pakken. Maar de plussen slaan in een veel grotere gebied neer dan de minnen, die in het gebied direct om het vliegveld dan ook veel harder aankomen, zo constateert Witjes.

Volgens hem maken de zogenaamde geluidscontouren rond het vliegveld, die door de groei van het aantal vluchten zullen veranderen, woningbouw onmogelijk in het gebied waar mogelijk in de toekomst station Kethel moet komen. Terwijl een x-aantal woningen in de directe omgeving een voorwaarde zijn om een station te kunnen aanleggen.

Witjes weet in het artikel bovendien te melden dat op 17 mei een voorlichtings- en discussieavond zal worden gehouden, georganiseerd door de gemeente.

Hij roept wijkbewoners die interesse hebben hun mening te ventileren op, zitting te nemen in een klankbordgroep van Sobo, het Schiedamse Overleg Bewonersorganisaties.Gerelateerd