Vissterfte in Poldervaart

29-07-2019 Gezond Redactie

Vissterfte in de Poldervaart; foto's: Maria Klepke-Lambregts


SCHIEDAM - In de Poldervaart is sprake van flinke vissterfte. Waarschijnlijk gaat het om botulisme.

Schiedammers die vanmorgen langs de Poldervaart liepen, tussen Windas en Kandelaar, zagen vissen drijven in het water. Zij waarschuwden het Hoogheemraadschap Delfland, dat direct op onderzoek uitging. Ook waarschuwden medewerkers van het waterschap het publiek, onder meer door er op te wijzen dat het een slecht idee was honden in het water te laten zwemmen.

Zij namen ook monsters van het water. Die worden onderzocht om zeker te hebben dat botulisme de oorzaak is van de vissterfte. Ondertussen waarschuwt Delfland op de website voor botulisme en brengt het daarmee de Poldervaart in verband. "Botulisme is een natuurlijk verschijnsel dat amper te voorkomen is. Wij proberen in een zo vroeg mogelijk stadium botulismeverschijnselen te signaleren en dode dieren zo snel mogelijk op te ruimen", aldus het waterschap.

Botulisme is een bacterie die zich verspreidt via dode dieren in het water. Vissen kunnen hier stukjes van binnen krijgen bij het zoeken naar voedsel. Of ze eten de maden op die uit de dode dieren komen. Zo krijgen vissen dan ook botulisme. Ze raken verlamd en kunnen daardoor doodgaan.

Hoogheemraadschap Delfland vraagt mensen die dode dieren aantreffen dit te melden. Ondertussen is het zaak deze dieren niet met blote handen aan te raken. Verder adviseert het waterschap water waarin dode dieren drijven te vermijden. En: "Voer bovendien geen eenden; botulisme treedt vaak op, op plaatsen waar veel eenden bij elkaar zijn. En omdat voeren (meer) eenden aantrekt, is het beter dit niet te doen."Gerelateerd