Veel animo voor testen van sneltest in Schiedam

10-10-2020 Gezond Redactie

Foto's: Paul Meuldijk


SCHIEDAM – De animo om deel te nemen aan de test van de Coronasneltest is groot.

Roel Ensing, manager van GGD Rotterdam-Rijnmond, constateert dat de reacties van mensen die zich laten testen ‘positief’ is. Zeker de helft van de mensen die zich laten testen wil ook de sneltest ondergaan, zo is zijn eerste indruk. Verschillende GGD-medewerkers in de Schiedamse teststraat schatten gisteren iets later op de dag de bereidwilligheid om de tweede test te ondergaan op grofweg 75 procent.

Gisteren begon de GGD op de Coronatestlocatie aan de Fokkerstraat met het testen van de sneltest. Zie ook dit artikel.

Mensen die een test op Corona ondergaan met de ‘klassieke’ PCR-test wordt gevraagd of zij ook mee willen doen met een sneltest. Voor de PCR-test gaat een wattenstaafje in de neus en de keel, voor de sneltest moet een extra wattenstaafje in de neus. De Coronasneltests die na een kwartier al een uitslag opleveren, zijn zogenaamde antigeentests, die de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten van het Coronavirus in neus- en keelslijm aantoont.

GGD Rotterdam-Rijnmond gaat in Schiedam een andere sneltest onderzoeken dan die elders in Nederland tegen het licht wordt gehouden. In totaal worden er vijf verschillende sneltests van verschillende leveranciers onderzocht. Doel is te weten te komen of zij het gewenste resultaat opleveren. Voorlopige resultaten van andere tests laten zien dat praktisch alle positieve sneltests ook met de PCR-methode positief uit de bus komen. Maar dat nog wel besmettingen worden gemist die in de PCR wel positief scoren.

Grote bereidwilligheid dus in Schiedam, terwijl de patiënt er zelf niet zo veel mee opschiet. De deelnemers in de proef krijgen de uitslag van de sneltest niet te horen, zelfs niet als zij de PCR-uitslagen krijgen. Het gaat echt om een onderzoek naar de werking, aldus Ensing.

De GGD Rotterdam-Rijnmond koos volgens hem voor Schiedam als testlocatie voor deze proef omdat ‘Schiedam’ goed is georganiseerd, binnen is en de stromen er kunnen worden gescheiden. Er zijn nu zes teststraten in gebruik; de mensen die ook de sneltest willen ondergaan worden in een andere ‘straat’ getest dan de mensen die niet mee willen doen. “In eerste instantie hadden we hier twee straten voor bedacht, maar daar hebben we er drie van gemaakt”, aldus Ensing. Het scheiden van de wel- en niet-sneltesters heeft voordelen vanwege de extra documentatie die voor de sneltest moet worden ingevuld en voor het traject na het afnemen het testmateriaal, op weg naar het lab.

In de Coronateststraat in Schiedam worden sinds afgelopen week dagelijks zo’n negenhonderd mensen gecontroleerd. De GGD wil voor het onderzoek zo'n duizend sneltests afgenomen hebben, en dat kan gegeven de respons morgen – ook op zaterdag en zondag gaat het testen door – al het geval zijn. “We willen ongeveer honderd positieve tests in het onderzoek betrekken”, aldus Ensing. Daarbij rekent hij met een percentage positieve tests op het totaal van tien procent. “Dat percentage ligt momenteel hoger.”

Bekijk de foto'sGerelateerd