Uniek akkoord over huisvesting ouderen

19-06-2019 Gezond Kor Kegel


SCHIEDAM – Vrijdagochtend wordt 'een uniek akkoord' getekend om in te spelen op de toenemende vraag naar (geclusterde) ouderenwoningen. Op dit moment wachten alleen al bij de Frankelandgroep achthonderd Schiedamse ouderen op een zelfstandige woning met zorg nabij. Het vooruitzicht is dat de behoefte de komende jaren nog enorm stijgt.

Daarom hebben de belangrijkste spelers in de zorg en de huisvesting afgesproken om de krachten te bundelen. Argos Zorggroep, de Frankelandgroep, woningcorporatie Woonplus, DSW Zorgverzekeraar, het Zorgkantoor (DSW) en de gemeente Schiedam ondertekenen overmorgen het Pact Wonen en Zorg in Schiedam. Er moeten veel meer passende woningen komen voor senioren met een zorg- en welzijnsvraag.

“Waarom willen we dit?” schrijven de samenwerkende partijen in het pact. “We signaleren een groeiende groep ouderen die wachten op een geschikte woning dan wel op een plaats in het verpleeghuis. Begin 2019 bedraagt de wachtlijst voor verpleeghuiszorg circa tweehonderd cliënten. Daarnaast wachten alleen al bij de Frankelandgroep achthonderd Schiedamse ouderen op een geschikte (huur)woning. Wetende dat het aantal ouderen in Schiedam de komende tien jaar gaat stijgen met veertig procent, zien we de noodzaak tot actie.”

Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, ongeacht leeftijd en beperking. Dat is het overheidsbeleid. “Wat gaan we doen? Kort gezegd gaan we doen wat nodig is om voor de ouderen in Schiedam voldoende woningen beschikbaar te hebben waar ze verantwoord, met zorg en ondersteuning, kunnen wonen.”

De inspiratie voor het realiseren van meer geclusterde woningen komt voort uit de bijzonder positieve ervaringen die zijn opgedaan met het project Plus Wonen in de Liduinahof van de Frankelandgroep. Het gemeentebestuur sprak zelfs van de terugkeer van het verzorgingshuis, maar dan in een ander jasje.

Concreet zijn dit de afspraken in het pact:
- Het Zorgkantoor DSW zet zich in voor voldoende financiële middelen voor de regio, zodat extra capaciteit volgens de Wet Langdurige Zorg (met name verpleeghuisplaatsen) gerealiseerd kan worden.
- DSW Zorgverzekeraar spant zich in om voldoende zorg in de thuissituatie te contracteren (met name wijkverpleging en kortdurende opname in het verpleeghuis) om de doelstelling te ondersteunen.
- De gemeente Schiedam streeft naar het beschikbaar stellen van voldoende budget passend bij de (toekomstige) vraag.
- oonplus Schiedam geeft in haar beleidskeuzes hoge prioriteit aan de huisvesting van tachtigplussers, waar mogelijk in de nabijheid van zorgvoorzieningen.
- Argos Zorggroep en de Frankelandgroep behouden hun maatschappelijk vastgoed en blijven dat gebruiken voor wonen met zorg (verpleeghuisplaatsen en/of Plus Wonen) , door henzelf of door een collega-aanbieder. Zij doen tevens het maximale om extra voorzieningen te realiseren.

Het Pact Wonen en Zorg in Schiedam wordt vrijdag bij Frankeland getekend door Edwin Wulff, bestuursvoorzitter van Argos Zorggroep; Dirk Pons, directeur zorg van DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW; Ben de Koning, bestuurder van de Frankelandgroep; Bob Venhuizen, directeur van Woonplus; en Patricia van Aaken, wethouder zorg en welzijn van de gemeente Schiedam.

In de voorbije jaren zijn al stappen gezet om het aanbod te vergroten. Het zorgkantoor stopte met het afbouwen van de capaciteit, waardoor meer capaciteit voor de gemeente behouden is. En de Frankelandgroep kwam met het concept Plus Wonen, waardoor de zelfstandige bewoners van de Liduinahof hulpverlening en zorg kunnen krijgen, gefinancierd door de gemeente Schiedam en DSW Zorgverzekeraar.

De Frankelandgroep heeft onlangs ook het initiatief genomen om haar zorgcomplex aan de Liduinastraat uit te breiden met tweeënzestig appartementen aan de zijde van de Nieuwe Haven in combinatie met zorgvoorzieningen zoals een nieuwe fysioruimte. Deze appartementen zijn geschikt voor geclusterd wonen met zorg en voor verpleeghuiszorg. Ook Argos Zorggroep verkent de mogelijkheden om geclusterde woningen met zorg te realiseren bij DrieMaasStede in Schiedam-Woudhoek.

Het Pact Wonen en Zorg in Schiedam is onderdeel van het Plan van Aanpak Langer Zelfstandig Wonen van de gemeente Schiedam. Dat heeft als doel een samenhangende aanpak van wonen, woonomgeving, zorg en ondersteuning uit te voeren. Het is het antwoord op vraagstukken die komen kijken bij de noodzaak om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast past het pact binnen de nieuwe Woonvisie van de gemeente Schiedam, die eind dit jaar wordt verwacht.

Gerelateerd