Tips van een afvallige

23-12-2020 Gezond Han van der Horst

Foto: ISI Media


COLUMN - Ik durf een tip te geven aan dominees en pastoors

In de kerk zien ze mij alleen bij bruiloften en sterfgevallen. Eigenlijk heb ik niet het recht me ermee te bemoeien. Maar aan de andere kant heeft het christendom (in mijn geval de katholieke variant) me nooit kwaad gedaan. Integendeel, het opende via het onderwijs de poorten naar de beschaving. Dat ik nu al weer meer dan zeventig jaar geleden gedoopt ben door een geestelijke van een wereldkerk, heeft zeker geholpen bij mijn overtuiging dat alle mensen dezelfde rechten hebben en ongeacht hun afkomst of huidskleur evenveel waard zijn. Dat is namelijk ook de opvatting van de katholieke kerk en die is bijna een eeuw geleden door de toenmalige paus – Pius XI – nog eens met nadruk onderstreept.

Dus ik geef mijn mening. Ik geef goede raad. De komende feestdagen kunnen de gebruikelijke vieringen niet doorgaan omdat het vanwege het besmettingsgevaar gewoon te link is, zeker nu we te maken krijgen met die veel besmettelijker Engelse variant van het virus. Het is onchristelijk om elkaar bloot te stellen aan een gevaarlijke ziekte. God heeft jou het leven gegeven. Je mag het alleen maar in de waagschaal stellen om anderen te redden. Anders ben je lichtzinnig.

Dat beseffen ze niet bij sommige zwarte kousenkerken, maar die zijn dan ook aanhangers van een dwaalleer. Ik denk niet dat God ze daarvoor in de hel stopt of zo, want Hij is goedertieren. Maar Hij zal ze daar voor zijn rechterstoel zeker even over onderhouden.

Ter zake dan. Ik stel vast dat veel voorgangers online diensten en missen organiseren in een lege kerk. Het ligt voor de hand maar het is de vraag of je daar je doel – met zijn allen vieren – wel mee bereikt. De beminde gelovigen hebben immers vanuit hun eigen huis uitzicht op een leegte met een eenzame figuur op kansel of altaar.

En dat terwijl een online viering toch voornamelijk een een-op-eencontact is tussen de voorganger en de gelovige voor de computer. Of het paar dan wel het hele gezin. Maak daar je kracht van. Zie het eerder als een soort huisbezoek, niet als een surrogaatviering in de kerk bij gebrek aan beter.

Katholieke kerken hebben vaak kleine kapelletjes met een altaartje die buitengewoon geschikt zijn voor een intieme misviering, al dan niet met speciale aandacht voor de heilige aan wie dat kapelletje is gewijd. Anders doe je het gewoon in de pastorie. Datzelfde geldt uiteraard voor dominees. Gebruik niet de werkkamer maar de woonkamer. Gebruik niet je preektalent maar je spreektalent. Er zit geen menigte tegenover je. Je bent samen of met maximaal drie of vier man. Durf rustig een mooi koor te integreren met youtube. Maak vrijelijk gebruik van powerpoint zolang dat maar rechtstreeks in dienst staat van de boodschap en daar niet van afleidt. Maar houdt het klein. Dan wordt het des te indrukwekkender. Probeer het maar een keertje.

Gezegende feestdagen toegewenst door deze u zeer toegenegen afvallige.Gerelateerd