Steeds meer Bewoners tegen Vliegtuigoverlast

30-10-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - De reden is misschien een zorgelijke, maar de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) maken een forse groei door.

Het ledenaantal van de belangenbehartiger steeg in 2016 met 28 procent. Recent werd het vijfhonderdste lid ingeschreven; een gezin uit Hillegersberg.

"De bezorgdheid onder omwonenden van het vliegveld Rotterdam the Hague Airport neemt toe", zo stelt de BTV.  Volgens de vereniging maakt de sterke toename van het ledental in de afgelopen maanden duidelijk dat 'de grenzen van het acceptabele voor steeds meer omwonenden zijn bereikt'. De BTV ziet een toename van het aantal gemeenten waar de bewoners overlast ervaren. "Onze leden zijn bewoners uit zeventien gemeenten in Zuid-Holland."

De ledengroei is geen aanleiding voor een feestje. "Het bestuur van de BTV waardeert de verbreding van haar draagvlak, maar de doelstelling van de BTV is niet ledengroei. Geen taart dus voor de vijfhonderdste aanmelding. Wij gaan pas taart eten als we de vereniging kunnen opheffen. Als de balans tussen hinder en leefgenot is hersteld en de uitbreidingsplannen van tafel zijn."Gerelateerd