Schiedamse jongeren vragen fors minder dan elders professionele zorg

30-04-2020 Gezond Redactie

Foto: Stichting Beroepseer


SCHIEDAM – In Schiedam kreeg vorig jaar 7,8 procent van de jongeren jeugdhulp, de meest voorkomende vorm van professionele zorg.

Daarmee ligt Schiedam flink onder het landelijk gemiddelde. In heel Nederland kregen afgelopen jaar 443 duizend jongeren (tot 23) professionele zorg. 411 Duizend krijgen jeugdhulp, dat is ongeveer twaalf procent van de 3,4 miljoen jonge mensen onder de achttien jaar in Nederland.

Ter vergelijk: in Midden-Delfland is er voor een kleine acht procent van de jongeren jeugdhulp, in Vlaardingen 9,3 procent, in Maassluis iets minder en in Rotterdam 12,9 procent. Opvallende uitschieters met vaak wel vijftien procent of meer van de jongeren die jeugdhulp ontvangen, zijn gemeenten in Limburg en Groningen en ook in de Bollenstreek liggen de percentages hoog.

Het aantal jongeren (tot 23 jaar) waarvoor in Schiedam een beroep gedaan wordt op professionele hulp steeg afgelopen jaar licht, van 1340 naar 1360 jongeren. Vier jaar eerder waren dat er nog ruim veertienhonderd.

De grootste groep onder hen wordt gevormd door de vier- tot achttienjarigen: zij vormen met 1190 hulpontvangers het leeuwendeel. De groep onder de vier jaar is 120 kinderen uit Maassluis groot, en ook vijftig jongeren tussen achttien en 23 jaar ontvangen jeugdzorg. De jongens zijn met achthonderd hulpverleningen fors in de meerderheid.

Jeugdzorg bestaat uit verschillende componenten: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De eerste categorie is hulp en zorg zoals bedoeld in de Jeugdwet uit 2014. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jeudbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel ervan is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’. Dit geldt voor 41 duizend jongeren in Nederland. In Maassluis voor 1,6 procent van de inwoners onder de achttien.

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf twaalf jaar, die voor hun achttiende verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Het jeugdstrafrecht kan eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd tot 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Negenduizend jonge mensen in Nederland krijgen jeugdreclassering.

Voor de goede tellers onder de lezers: 36 duizend jongeren hadden meerdere vormen van zorg, zodat de optelling van de drie vormen optelt tot meer dan 443 duizend.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de cijfers vandaag publiceert (en die steeds op vijftallen afrondt), meldt dat steeds meer jongeren steeds langer hulp ontvangen.Gerelateerd