Schiedam pakt zorgfraude aan

24-02-2016 Gezond Redactie

DSW-directeur Chris Oomen spreekt deelnemers aan de proef toe

SCHIEDAM - Schiedam gaat werk maken van de bestrijding van zorgfraude. Het is een van de vier gemeenten die meedoen aan een proefproject. Vooral fraudepreventie door verbetering van de voorlichting en de dienstverlening, zal door Schiedam worden aangepakt, in een deelproject met zorgverzekeraar DSW en ROG Plus, de uitvoeringsorganisatie voor de Wmo.

De grootste risico's op fraude liggen bij de aanbieders van zorg, zo concludeerden onderzoekers van de Erasmus Universiteit in een eerste fase van het project, dat in 2014 een aanvang nam. Opmerkelijk, noemt onderzoekscoördinator Menno Fenger dat gegeven. “Als we denken aan fraude, is het eerste waar je aan denkt dat de klant het gedaan heeft.” Dat blijkt dus een misrekening.

Erasmus ging aan het werk in een eerste fase van het proefproject: het in kaart brengen van de huidige stand van zaken. Andere conclusies die de onderzoekers daarin trokken zijn dat de Persoonsgebonden Budgetten een bron van zorg blijven en dat de organisaties betrokken in de uitvoering van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg nog moeten wennen aan het nieuwe systeem. “Tijdens ons onderzoek kregen gemeenten pas de eerste fraudegevallen binnen en ze zijn dan heel erg bezig met het uitzoeken hoe ze dat precies moeten aanpakken.”

Ook concludeerde Erasmus dat er veel leergeld te halen valt uit de herindicaties die momenteel worden gedaan. “Die kunnen gemeenten gebruiken als input voor het vormgeven van hun fraudebeleid”, aldus Fenger. Als laatste adviseert hij de gemeenten zelf veel meer zorgkwaliteit en kennis over de zorg te ontwikkelen, 'met name op het uitvoerende niveau'.

Behalve Schiedam doen de gemeenten Cromstrijen en Gorinchem en de Drechtsteden mee in de ‘Pilot Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’. Zij vinden het volgens de voorzitter van deze groep, burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht, belangrijk om iets te doen aan fraude - en ondoelmatig gebruik - om het draagvlak onder het systeem sterk te houden. “Zeker in tijd van bezuinigingen, de rijksoverheid stelt 25 procent minder geld beschikbaar, is het belangrijk dat het geld terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben.” Fraude met zorggelden ondermijnt volgens hem het zorgstelsel, de solidariteit en het vertrouwen in mensen die in de zorg werken.

De gemeenten gaan in de tweede fase van het project werk maken van concrete activiteiten. “Zaken uitproberen, op het gebied van dienstverlening, op het gebied van contracten met zorgaanbieders”, zegt projectleider Geert van der Schoor. Schiedam dus met DSW en ROG Plus, andere gemeenten pakken met andere partners andere elementen aan. Tegen de zomer worden conclusies getrokken en ervaringen uitgewisseld, zodat ieder van de betrokken partijen zijn voordeel doet met de acties van de andere deelnemers.

 
naschrft: In een eerdere versie van dit artikel stond Alblasserdam genoemd als gemeente waarvan Jan Heijkoop burgemeester is; deze fout is hersteldGerelateerd