Ria Schaper is al een taalheld

15-01-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Op 3 maart hoort Ria Schaper of zij Taalheld 2019 is in de categorie Taalcursist.

Zij is een van de twaalf kandidaten (uit iedere provincie één) voor de prijs van de stichting Lezen & Schrijven; de stemronde voor de prijs is gisteren opengesteld. Stemmen kan hier.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, zo stelt de stichitng, mede opgericht door prinses Laurentien. Deze mensen lopen daardoor tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven.

Met de Taalheldenprijs worden mensen en samenwerkingsverbanden bedankt die zich op een bijzondere manier inspannen voor een geletterd Nederland. De prijs wordt sinds 2015 uitgereikt. Ria Schaper dingt mee naar de publieksprijs met de taalcursisten of taalambassadeurs. Stemmen op haar en de anderen kan tot 23 februari. Andere categorieën zijn die van Taalbegeleider (die mensen begeleidt om te leren lezen en schrijven) en Bruggenbouwer (die organisaties verbindt in de strijd tegen laaggeletterdheid). Op 3 maart is de feestelijke uitreiking door de hare koninklijke hoogheid.

Ria Schaper werd in september een van de drie taalhelden van Zuid-Holland. "Taalhelden zijn mensen die zich in het bijzonder inzetten voor een beter geletterd Nederland", zij directeur Geke van Velzen van Lezen & Schrijven toen. "Het zijn de mensen die eruit springen: echte doorzetters of mensen die er alles aan doen om iemand anders verder te helpen.” Waarbij ook duidelijk werd dat een verkiezing leuk is, maar dat het echt held-zijn hem natuurlijk zit in het verrichte werk en de behaalde resultaten. De Zuid-Hollandse taalhelden in de andere categorieën zijn Ria Terstegge en Sylvia Lobbe als Taalbegeleiders en Remko Jas dingt mee onder de Bruggenbouwers.

Ria Schaper, in de Gorzen bekend van de bloemen, werd voorgedragen vanwege haar inzet om meer bekendheid te geven aan laaggeletterdheid en anderen te enthousiasmeren om aan hun taalvaardigheid te werken. Op haar 58ste besefte zij dat ze echt iets moest gaan doen. Ze kon niet goed lezen en schrijven en is vervolgens taallessen gaan volgen. Door haar goede voorderingen werd ze enthousiast en diende zo tot voorbeeld van anderen. Iemand noemde haar 'een natuurtalent in het verwoorden van wat het effect is van laaggeletterdheid en wat zij nu allemaal kan'. Ria Schaper staat als taalambassadeur voor grote groepen haar verhaal te doen en doet dat volgens Lezen & Schrijven 'met gemak'. "Door haar enthousiaste manier van vertellen trekt ze veel senioren over de streep om ook op taalles te gaan."

In Zuid-Holland heeft circa vijftien procent van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven.Gerelateerd