Relatief weinig Schiedamse jongeren krijgen professionele hulp

02-11-2019 Gezond Redactie

Foto: Stichting Beroepseer


SCHIEDAM - In Schiedam krijgen minder jongeren jeugdzorg dan in Nederland gemiddeld. In Nederland is dat bijna een op de twaalf jongeren (8,3 procent), in Schiedam 6,3 procent.

Het aantal jongeren met jeugdzorg in Schiedam ligt in de laagste categorie zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze heeft samengesteld over de eerste helft van dit jaar, namelijk die met minder dan zeven procent. De gemeenten in de hoogste categorie kennen dertien procent of meer jongeren die jeugdzorg ontvangen.

De grote vraag bij het ontvangen van professionele jeugdzorg is natuurlijk of een laag percentage betekent dat weinig jongeren problemen heeft, of dat er weinig zorg wordt gevraagd en verleend. Het CBS stelt geen zicht te hebben op de mogelijke oorzaken van de regionale verschillen in jeugdzorggebruik. "Sociale en economische omstandigheden kunnen hieraan ten grondslag liggen, maar ook beleidskeuzen die gemeenten gemaakt hebben bij de inrichting van de jeugdzorg."

Waar Schiedam en Rotterdam in veel gevallen gelijkop gaan, is in Rotterdam het aandeel jongeren met zorg fors hoger dan in Schiedam: 11,63 procent. Vlaardingen kent ook meer jongeren met zorg(en): 7,53 prcoent. Zelfs een gemeente als Midden-Delfland, teboekstaand als een baken van rust en evenwicht in de omgeving, kent een hoger aantal jongeren met jeugdzorg: 6,71 procent.

Relatief veel jongeren in gemeenten in de periferie van Nederland krijgen jeugdzorg: in Terneuzen ia dat 1,286 procent, in Oldamt 14,21 procent en in Maastricht 13,77 procent. Assen lijkt recordhouder met 14,58 procent. In Zuid-Holland scoort het landelijke Kaag en Braasem hoog met 14,52 procent.

Om de vraag over de oorzaak van het relatief lage aandeel Schiedamse jongeren dat zorg ontvangt  in te kunnen schatten, vormt wellicht het cijfer over 2018 een indicatie. Toen kreeg in Schiedam 7,7 procent van de jongeren tot 23 jaar te maken met jeugdzorg.

Maar dat is een cijfer over een heel jaar, met logischerwijs een hoger percentage. Ter vergelijk: in Rotterdam lag dat percentage over heel 2018 op 14,6 procent, in Vlaardingen kreeg 8,9 procent van de jonge mensen professionele hulp.

In de eerste zes maanden van 2019 kregen 366 duizend jongeren tot 23 jaar in Nederland jeugdzorg. Het aantal jongeren met jeugdzorg neemt al jaren toe, evenals de duur van de verleende zorg. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS.

Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, stijgt vanaf 2015. In de eerste helft van dat jaar kregen 319 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In de eerste helft van 2018 waren het er bijna 361 duizend. Inmiddels zijn het er volgens de voorlopige cijfers 366 duizend. In voorgaande jaren waren de definitieve cijfers telkens 5 à 6 procent hoger dan de voorlopige resultaten.

Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het is bedoeld voor jongeren tot achttien jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. Bijna 14 duizend jongeren met jeugdzorg waren 18 jaar of ouder.

De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt bij de gemeentes. Wanneer de gemeente de zorg direct aan de zorgverlener vergoedt, is sprake van zorg in natura. Het is ook mogelijk dat de jeugdhulp wordt ingekocht met een persoonsgebonden budget (pgb). In de eerste helft van 2019 maakten ruim 16 duizend jongeren gebruik van een pgb voor jeugdhulp, tienduizend van hen ontvingen tevens jeugdhulp in natura.

Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 3,4 miljoen jongeren van nul tot achttien. Van hen ontvingen 336 duizend jongeren jeugdhulp in natura. Ruim 36 duizend jongeren kregen jeugdbescherming en zevenduizend jongeren kregen jeugdreclassering, dertigduizend jongeren hadden naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

In Schiedam ligt het percentage jongeren met jeugdbescherming in het eerste halfjaar op 1,38 procent, tegen 1,43 procent in Vlaardingen en 1,58 procent in Rotterdam. Hier is Heerlen in Nederland de gemeente met de hoogste score: 2,49 procent.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd