Rekenkamer brengt zelfredzaamheid ouderen in beeld

14-05-2017 Gezond Kor Kegel

Eenzaamheid is er niet alleen onder ouderen. Het scheelt al iets, als je naar buiten gaat en onder de mensen komt

SCHIEDAM – De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen gaat onderzoek doen naar de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de senioren in beide plaatsen. Aanleiding is dat er noch in Schiedam noch in Vlaardingen een specifiek doelgroepenbeleid voor ouderen bestaat, zegt de Rekenkamercommissie. Na het onderzoek hoopt de commissie aanbevelingen te kunnen doen voor een duidelijk ouderenbeleid.  

Het onderzoek moet heldere feiten en cijfers opleveren over het gebruik en de toegankelijkheid van voorzieningen en de sociaal-economische status van de hogere leeftijdscategorieën. Daarnaast wil de Rekenkamercommissie ook informeren naar de bevindingen van de doelgroep. Hoe ervaren de ouderen de veiligheid in hun stad? Ervaren ze eenzaamheid of zijn ze in staat om sociale contacten te onderhouden?  

Gisteren meldde Schiedam24 al dat de commissie ook onderzoek gaat doen naar de effectiviteit van het woningbouwbeleid in Schiedam en Vlaardingen. Aan de basis van dit onderzoek liggen de Woonvisies van beide gemeenten en de Woningwet 2015. De Rekenkamercommissie wil nagaan of de gemeenteraden voldoende hun kaderstellende en controlerende taken vervullen.  

Een derde, nieuw onderzoek draait om de vraag wat de gemeenteraden van Schiedam en Vlaardingen met de adviezen van de Rekenkamercommissie doen. De commissie wil nagaan of haar inspanningen ook het gewenste effect hebben. Dat kan veel zeggen over de meerwaarde van de Rekenkamercommissie. In 2011 en 2014 was er ook onderzoek naar de mate waarin adviezen door de politiek worden opgevolgd. Dat viel niet teleurstellend uit. Bij het komende onderzoek gaat het om de adviezen die vanaf 2014 aan de gemeentebesturen van Schiedam en Vlaardingen zijn uitgebracht.