Parochiekerken: geen vieringen dit weekend

13-03-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM -  De katholieke kerken van Schiedam zijn dit weekend dicht. Daartoe heeft het pastoraal team van parochie De Goede Herder besloten.

De maatregelen dienen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Het besluit om de eucharistievieringen en andere woord- en gebedsdiensten te schrappen geldt in eerste instantie tot 31 maart.

Ook de liturgische vieringen op weekdagen gaan niet door. "De kerken zullen op het tijdstip van de viering wel opengesteld zijn, zodat parochianen in de gelegenheid zijn de kerk voor persoonlijk gebed te bezoeken", aldus de mededeling van het pastoraal team. Dat raadt aan 'nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Coronavirus bloot te stellen'.

De parochie in Schiedma gaat hiermee verder dan de lijn die de Nederlandse bisschoppen vanmorgen uitzetten, aldus pastoor Charles Duynstee. De bisschoppen laten nog wel ruimte voor vieringen in 'beperkte kring', dus met een beperkt aantal deelnemers.  Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen. In Schiedam wordt hier niet voor gekozen, aldus Duynstee. "De situatie zal eerder verslechteren dan verbeteren de komende dagen en we gaan niet telkens opnieuw een bericht uitsturen met nieuwe aanpassingen. We zijn uit op vermijden van contact en het spreiden van groepen mensen."

De parochie wijst op de mogelijkheid om via de televisie de viering op zondag te volgen.

Ook andere activiteiten in de parochie gaan de komende tijd mogelijk niet door. "De bisschoppen (die vanmorgen overleg hielden en daarop een bericht naar de parochies stuurden - red.) raden aan tot en met 31 maart alle volgende activiteiten af te gelasten: koorrepetities, andere bijeenkomsten zoals gezamenlijk koffiedrinken, ontmoetingsbijeenkomsten voor onderscheiden doelgroepen (bijvoorbeeld soosochtenden voor ouderen) en ook alle catechetische en diaconale bijeenkomsten." Voorbeelden van die laatste ontmoetingen zijn de voorbereiding van ouders op de doop van kinderen, van kinderen op de eerste communie en activiteiten in het kader van de Vastenactie.

"Het team neemt deze richtlijn van de bisschoppen over met dien verstande dat het pastoraal team tot en met 31 maart alle bijeenkomsten zoals hierboven beschreven afgelast", zo schrijven de vier pastores van de kerkgemeenschap, die behalve de vier kerken in Schiedam ook twee Vlaardingse kerk en een in Maassluis omvat.

Uitvaarten gaan uiteraard door, met een beperkte uitnodiging aan deelnemers.

De pastores van de parochie schrijven: "Het team begrijpt dat deze maatregelen pijn zullen doen. Wij vragen uw begrip en gebed." In de mededeling wordt een gebed voorgesteld:

"God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen."

 Gerelateerd