Overschrijding geluid vliegveld 'slap verhaal'

17-12-2018 Gezond Redactie

SCHIEDAM - "Een slap verhaal". Zo noemt John Witjes op de site van de Wijk- en bewonersvereniging Spaland de melding van de Rotterdamse lichthaven over de overtreding van de wettelijke geluidsbelasting in het afgelopen gebruiksjaar.

Het vliegveld meldde afgelopen week dat de maximale geluidsbelasting boven Schiedam in dit werkjaar, dat loopt tot en met 31 oktober, met achttien procent is overschreden. De luchthaven schrijft deze overmaat aan geluid toe aan de aanhoudende oostenwind in de zomer. Die maakte dat relatief veel vanuit de richting Schiedam de landing op Zestienhoven werd ingezet. Aan de Nachtegaallaan in Kethel is een meetpunt en dat meldde dus de geluidsoverschrijdingen. Per meetpunt (er zijn er zes) geldt 'een maximale cumulatieve hoeveelheid geluid' die vliegtuigen die landen en opstijgen in een jaar mogen produceren. Allleen in Kethel ging het geluid de perken te buiten.

De luchthaven kondigde na veel oostenwind in de warme mei-maand op 9 juni een baansturingsmaatregel ('landen bij voorkeur via Lansingerland') af. "Dit is de enige en vooral ook beproefde methode (met positief resultaat toegepast in 2011, 2013 en 2014) om een overschrijding te voorkomen." De maatregel had 'niet het gewenste effect', aldus de luchthaven. "Want in juni én in juli werd de limiet ruim overschreden." Met respectievelijk twaalf en 22 procent.

"Vliegtuigen kunnen niet veilig landen met (te sterke) wind mee", aldus de toelichting van het vliegveld. Dat stelt ook dat het 'voor het eerst in acht jaar is dat deze overtreding is begaan'. Dit ondanks het feit dat het vliegveld ook het aantal trainingsvluchten met militaire vliegtuigen en helikopters van de kustwacht sterk verminderde. Ook zijn oudere, minder stille vliegtuigen geweerd waar dat mogelijk was, aldus de luchthaven. Die stuurde al een rapport naar de Inspectie Leefomgeving en Transport, die begin volgend jaar gaat bepalen welke straf past bij de overtreding. De luchthaven geeft ook aan dat het totaal aan geluid dat bij de zes meetpunten is geregistreerd wel binnen het totale toegestane volume blijft.

"Die geluidscontouren zijn er niet voor niets", stelt Witjes in reactie. "Het is de papieren werkelijkheid in de wet en tevens een bescherming tegen de door de bewoners in Schiedam-Noord ervaren werkelijkheid: een teveel aan vliegtuiglawaai. Dat teveel lawaai ongezond is, heeft de gemeente onlangs nog uitgebreid verkondigd in het actieplan lucht en geluid." Witjes, Schiedams vertegenwoordiger in de Commissie Regionaal Overleg (CRO) van het vliegveld, vroeg daarom afgelopen donderdag in de CRO-vergadering excuses van het vliegveld. "Een ondubbelzinnig excuus van de luchthaven aan de inwoners onder de aanvliegroute op zijn plaats is. Geen slappe verhalen over teveel wind of de bijzondere ligging van het meetpunt: gewoon zeggen waar het op staat."

Volgens Witjes 'is er iets flink misgegaan' doordat de luchthavendirectie onvoldoende maatregelen heeft genomen.Gerelateerd