Openbare bijeenkomst 'Het Stadserf' over duurzaamheid

12-01-2016 Gezond Redactie


SCHIEDAM – Schiedammers kunnen vanavond tijdens 'Het Stadserf' met elkaar en met beleidsambtenaren in gesprek gaan over duurzaamheid. Aan de hand van vijf thema’s wordt een aanzet gegeven om een Schiedams uitvoeringsprogramma op te stellen.Sinds enkele jaren worden de raads- en commissievergaderingen vooraf gegaan door een openbare bijeenkomst onder de noemer ‘Het Stadserf’. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen raadsleden de kans om op eenvoudige en speelse wijze een zo breed mogelijk beeld te krijgen van uiteenlopende onderwerpen.

Tijdens deze avonden is tevens het contact met Schiedamse burgers, bedrijven en instellingen van belang. Dat contact moet er toe leiden dat de raadsleden die informatie krijgen die ze anders niet of in geringe mate zouden krijgen. De raadsleden doen dit door, soms na een korte presentatie over een onderwerp, in gesprek te gaan met en vragen te stellen aan de aanwezigen.

Vanavond zijn er vijf thema’s over duurzaamheid waaruit de aanwezigen kunnen kiezen:

1. Klimaatroutes en ambitie Schiedam;
2. Milieuvraagstukken;
3. Economische ontwikkelingen;
4. Wonen, buitenruimte en binnenstad;
5. Leven, gezondheid en zelfredzaamheid.

De openbare bijeenkomst wordt dit keer gehouden in Basisschool Ababil aan de Dr. Kuyperlaan 12 en duurt van 19:00 en duurt tot 22:00 uur.


Klik hier voor het programma.